30 september 2019 van 12:30 tot 16:00

Voorlichtingsbijeenkomst SURF stimuleringsregeling Open en online onderwijs

SURF organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Met deze regeling willen ze de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door de inzet van open en online onderwijsvormen. De Minister van OCW stelt financiering beschikbaar om daarmee te experimenteren. In deze bijeenkomst worden alle vragen beantwoord over deze stimuleringsregeling:

12:30 Inloop met lunch
13.00 Toelichting op de stimuleringsregeling
14.00 Tips en tops: huidige projectleiders vertellen over hun ervaringen.
14.45 Inspiratiecafé: ga onder het genot van een drankje in gesprek met projectleiders, de secretaris van de beoordelingscommissie, beleidsmedewerkers van het ministerie van OCW en de projectbegeleiders van SURF.

 

Begindatum en -tijd
30 september 2019 12:30
Einddatum en -tijd
30 september 2019 16:00