4 juni 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Drian van der Woude

Vloeistofbeschrijving van de verdeling van massa in het heelal draagt bij aan zoektocht naar de begintoestand van het universum

Net zoals een alledaagse vloeistof op veel kleinere schaal een ingewikkeld systeem van moleculen is, is het ingewikkelde systeem van sterrenstelsels in het heelal op veel grotere schaal juist te beschrijven als continuüm. Als vloeistof dus. Ons onderzoek laat zien hoe deze vloeistofbeschrijving bijdraagt aan de zoektocht naar de begintoestand van het heelal. We onderzoeken bovendien in hoeverre de vloeistofbeschrijving daadwerkelijk op gaat, en wanneer er juist net van afgeweken moet worden. Het blijkt dat voor speciale begincondities onverwachte, viscositeit-achtige, nieuwe parameters aan de vloeistof moeten worden toegevoegd. Verder onderzoeken we wat uiteindelijk de grens is aan de vloeistofbeschrijving, naarmate we steeds kleinere schalen goed proberen te beschrijven. We beargumenteren dat het feit dat het heelal op kleinere schaal helemaal niet op een vloeistof lijkt, gecombineerd met het feit dat de begintoestand volgens een kansverdeling wordt gegeven, leidt tot een harde ondergrens aan hoe precies de vloeistofbeschrijving kan zijn. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dit ons beperkt in het beantwoorden van de vragen die we het liefst stellen.

Begindatum en -tijd
4 juni 2018 12:45
Einddatum en -tijd
4 juni 2018 13:45
Promovendus
D.C. van der Woude
Proefschrift
Primordial Non-Gaussianity in the Effective Field Theory of Large Scale Structure
Promotor(es)
prof. dr. S.J.G. Vandoren
Co-promotor(es)
dr. E. Pajer