4 juli 2019 van 11:00 tot 12:00

Versterk-je-onderwijs-week: workshop Differentiatie

Dyslexie op de UU; wat moet je ermee?  

Trainer: Elma Zijderveld 

“Tegenwoordig kun je overal wel een dyslexieverklaring kopen,” aldus een docent. “Al die studenten die tegenwoordig binnenkomen met een label. Wat moet je ermee?” Hoe vaak komt dyslexie eigenlijk voor in NL, op de UU? Waar hebben studenten nou echt last van? En hoe kun je hier, naar alle redelijkheid, rekening mee houden? Deze en andere vragen over dyslexie komen aan de orde in deze workshop.  

Na afloop weet je beter: 

  • wat dyslexie inhoudt en waar studenten met dyslexie moeite mee hebben;

  • waar de verantwoordelijkheden van de opleiding, de docent en de student liggen.  

 Bovendien heb je aanknopingspunten om hier in je onderwijs adequater op in te spelen. 

Begindatum en -tijd
4 juli 2019 11:00
Einddatum en -tijd
4 juli 2019 12:00