19 februari 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie Elaine Yeung

Verschillen tussen herstel van planten na overstroming moleculair verklaard

Door de klimaatverandering stijgt het aantal overstromingen sterk. Ook landbouwgewassen komen hierdoor steeds vaker onder water te staan. Dit kan leiden tot forse schade aan de oogst. In combinatie met de wereldwijde bevolkingsgroei levert dit risico’s voor de voedselvoorziening op. Elaine Yeung onderzocht daarom waardoor sommige planten na een overstroming beter herstellen dan anderen. 

Het verschil in herstelvermogen tussen de twee variëteiten van de Arabidopsis thaliana

Het meeste plantwetenschappelijke onderzoek richt zich op de negatieve gevolgen van een overstroming. Als planten onder water komen te staan, daalt hun zuurstofopname en de snelheid waarmee fotosynthese plaatsvindt. Uiteindelijk kan de plant door deze ‘overstromingsstress’ sterven. De ene plant blijkt echter bestendiger tegen overstromingen dan de andere.

Elaine Yeung onderzocht dit verschil in herstelvermogen door twee natuurlijke variëteiten van de plant Arabidopsis thaliana te vergelijken. De Lp2-6, afkomstig uit Lipovec, Tsjechië, en Bay-0, afkomstig uit Bayreuth, Duitsland. Lp2-6 is toleranter voor overstroming en herstelt na de overstroming sneller dan Bay-0. Het herstel van Lp2-6 kenmerkt zich door de ontwikkeling van meer groene bladeren en een hogere zaadopbrenst.

Om de verschillen op moleculair niveau te kunnen verklaren, paste Yeung een Ribosoom-sequencing techniek toe. Deze techniek maakt het mogelijk om de ribosoom-geassocieerde transcripten te identificeren die invloed hebben op specifieke biologische processen tijdens het herstel.

De twee variëteiten blijken verschillen te vertonen in de differentiële expressie van genen betrokken bij fotosynthese, licht reacties, oxidatieve stress, uitdroging en afsterving. Ook identificeerde Yeung genen die geassocieerd zijn met plantenhormonen die een sturende werking hebben op deze processen.

Begindatum en -tijd
19 februari 2018 10:30
Einddatum en -tijd
19 februari 2018 11:30
Promovendus
E.Y. (Elaine) Yeung
Proefschrift
Moleculaire mechanismen verantwoordelijk voor herstel van overstroming in Arabidopsis thaliana
Promotor(es)
prof.dr. L.A.C.J. Voesenek
Co-promotor(es)
dr. R. Sasidharan