Veerkracht! Wegen uit de crisis, 1780-1940

Hans Welgemoed vindt het geluk, Anton Muttenthaler ca. 1843-1920 © Rijksmuseum
Hans Welgemoed vindt het geluk, Anton Muttenthaler ca. 1843-1920 © Rijksmuseum

Het ‘nieuwe normaal’ heeft een groot beroep gedaan op onze mentale en fysieke veerkracht. Maar veerkracht is al decennialang een sleutelbegrip binnen academische kringen (resilience), en wordt vanuit meerdere disciplines bestudeerd. Op 3 december organiseert Congres Werkgroep De Moderne Tijd een congres over veerkracht in Nederland en België in de periode 1780-1940, met prof. dr. Beatrice de Graaf (Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) als keynote-spreker. Tot en met 15 mei kunnen er voorstellen worden ingestuurd.

Veerkracht in crises

In dit congres wordt onderzocht hoe veerkracht tot uiting kwam in Nederland en Vlaanderen in de periode 1780-1940 vanuit een multidisciplinair perspectief. Daarbij gaat het om zowel collectieve als individuele veerkracht. Door meerdere subthema’s centraal te stellen, wordt de aandacht gevestigd op de verschillende exit-strategieën die gebruikt werden om crises in het verleden te overwinnen.

Papervoorstellen over deze en andere binnen het congresthema passende onderwerpen zijn welkom. Belangstellenden kunnen een voorstel van max. 300 woorden en een (beknopte) biografische beschrijving indienen tot en met 15 mei 2021. Zo snel mogelijk daarna wordt uitsluitsel gegeven over de selectie. Abstracts kunnen worden gezonden aan Lotte Jensen, die ook informatie kan geven over het congres.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Meer informatie
Lees hier de volledige call for papers