19 december 2014 van 10:30 tot 11:30

Van schuldencrisis naar overheidsfaillissementsrisico

De Europese schuldencrisis heeft ons geleerd dat hoogontwikkelde economieën ook door een schuldencrisis getroffen kunnen worden. Gelukkig zijn zulke crises geen dagelijks verschijnsel. De kans op zo'n crisis, het risico dat de overheid failliet kan gaan, is echter wel een dagelijks gegeven. De gevolgen van een faillissement zijn groot. Daarom deed Jasper Lukkezen onderzoek naar dit faillissementsrisico van de overheid en bracht hij de gevolgen van veranderingen in het faillissementsrisico in kaart.
Zijn proefschrift gaat in op het overheidsfaillissementsrisico. Het laat zien dat een simulatie van het schuldniveau die economische onzekerheid en de verwachte reactie van de overheid daarop meeneemt, informatie kan verschaffen over schuldhoudbaarheid en dat voor de crisis overheids- en bankschuld als substituten fungeerden en dat ze nu meer complementair aan elkaar zijn. 

Ook onderzocht Lukkezen wat het overheidsfaillissementsrisico voor de economie betekent. Zijn belangrijkste conclusie is dat voor een stabiel macro-economisch evenwicht bij overheidsfaillissementsrisico, coördinatie van beleid tussen de overheid en de centrale bank noodzakelijk is, dat een tekortdoelstelling deze coördinatie vergemakkelijkt en dat een flexibele wisselkoers de economie kan stabiliseren tegen de negatieve gevolgen van een toename in het overheidsfaillissementsrisico. 

Tot slot laat Lukkezen zien dat het optimale begrotingsbeleid, ook als deze effecten worden meegenomen, om een veel sterkere reactie van de begroting op een toename in de werkloosheid en de overheidsschuld vragen dan het huidig gevoerde begrotingsbeleid. Dit gaat uiteraard wel ten koste van veel meer volatiliteit in de begroting zelf.

De Europese schuldencrisis heeft ons geleerd dat hoogontwikkelde economieën ook door een schuldencrisis getroffen kunnen worden. Gelukkig zijn zulke crises geen dagelijks verschijnsel. De kans op zo'n crisis, het risico dat de overheid failliet kan gaan, is echter wel een dagelijks gegeven. De gevolgen van een faillissement zijn groot. Daarom deed Jasper Lukkezen onderzoek naar dit faillissementsrisico van de overheid en bracht hij de gevolgen van veranderingen in het faillissementsrisico in kaart.
Zijn proefschrift gaat in op het overheidsfaillissementsrisico. Het laat zien dat een simulatie van het schuldniveau die economische onzekerheid en de verwachte reactie van de overheid daarop meeneemt, informatie kan verschaffen over schuldhoudbaarheid en dat voor de crisis overheids- en bankschuld als substituten fungeerden en dat ze nu meer complementair aan elkaar zijn. 

Ook onderzocht Lukkezen wat het overheidsfaillissementsrisico voor de economie betekent. Zijn belangrijkste conclusie is dat voor een stabiel macro-economisch evenwicht bij overheidsfaillissementsrisico, coördinatie van beleid tussen de overheid en de centrale bank noodzakelijk is, dat een tekortdoelstelling deze coördinatie vergemakkelijkt en dat een flexibele wisselkoers de economie kan stabiliseren tegen de negatieve gevolgen van een toename in het overheidsfaillissementsrisico. 

Tot slot laat Lukkezen zien dat het optimale begrotingsbeleid, ook als deze effecten worden meegenomen, om een veel sterkere reactie van de begroting op een toename in de werkloosheid en de overheidsschuld vragen dan het huidig gevoerde begrotingsbeleid. Dit gaat uiteraard wel ten koste van veel meer volatiliteit in de begroting zelf.

Begindatum en -tijd
19 december 2014 10:30
Einddatum en -tijd
19 december 2014 11:30
Promovendus
Jasper Lukkezen
Proefschrift
Van schuldencrisis naar overheidsfaillissementsrisico