UU National Conference on Responsible AI

tot

Op 3 februari organiseren de focusgebieden Governing the Digital Society, Applied Data Science en Human-centered AI een interdisciplinaire conferentie, waar mensen uit een breed scala aan disciplines samenkomen om te discussiëren over 'verantwoordelijke AI'.

De voertaal van het evenement is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Spoorwegmuseum, Utrecht
Aanmelden

Meld je hier aan vóór 18 januari!

Meer informatie
Download het programma (EN)