tot

Dubbelpromotie Monica Koster en Renske Bouwer

Utrechtse promovendi ontwikkelen succesvolle lesmethode voor schrijfvaardigheid

Tekster - lesmethode voor schrijfvaardigheid basisschoolleerlingen
De lesmethode Tekster werkt met dierennamen die acroniemen vormen voor stapjes in het schrijfproces

Aan het eind van de basisschool is slechts 30% van de leerlingen in staat om een boodschap schriftelijk goed over te brengen. Om dit te verbeteren hebben Monica Koster en Renske Bouwer (Utrecht Institute of Linguistics OTS) de lesmethode Tekster ontwikkeld, in het kader van hun gezamenlijke promotieonderzoek. Al na 4 maanden onderwijs met Tekster gaan leerlingen maar liefst 1,5 leerjaar vooruit. Dat blijkt uit het onderzoek dat Bouwer en Koster de afgelopen vier jaar uitvoerden met 144 leerkrachten en bijna 3000 leerlingen, en dat ze op 2 september verdedigen in een dubbelpromotie bij de faculteit Geesteswetenschappen.

Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het cruciaal dat kinderen al op jonge leeftijd leren om zich schriftelijk duidelijk uit te drukken. Toch richt het taalonderwijs op de basisschool zich voornamelijk op lezen, woordenschat en spelling, en minder op schrijven. Docenten zijn vaak ook minder goed toegerust om schrijfonderwijs te geven. Bouwer en Koster willen hier met Tekster verandering in brengen. De methode omvat functionele en motiverende schrijflessen, instrumenten voor het toetsen en beoordelen en scholing voor docenten. Dit blijkt goed aan te slaan in de praktijk: zowel leerlingen als docenten vinden het plezierig om met Tekster te werken.

Aan de slag met Tekster

Diverse scholen gaan in het schooljaar 2016-2017 met Tekster aan de slag. De lesmethode is te bestellen via info@tekster.nl. Naast de lesmethode bieden Renske Bouwer en Monica Koster ook een volledig toets- en beoordelingsprogramma aan en masterclasses voor leerkrachten om nog beter schrijfonderwijs te geven.
 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Senaatzaal, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Monica Koster en Renske Bouwer
Proefschrift
Bringing writing research into the classrooom: The effectiveness of Tekster, a newly developed writing program for elementary students
Promotor(es)
Prof. dr. Huub van den Bergh, prof. dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht)
Co-promotor(es)
Dr. Anton Béguin (Cito)
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig

Meer informatie
www.tekster.nl