Utrecht - stad van de verbeelding?

Verbinding bij de Social Impact Factory

tot

Utrecht is een stad die barst van de creatieve productie en fantasierijke activiteiten. Een invloedrijke en zeer multidisciplinaire Hogeschool voor de Kunsten, en ook veel creatieve projecten aan de Universiteit Utrecht en de Hogeschool. Een uitzonderlijk vitale muziek- en theaterscene met grotere en kleinere podia die nauw samenwerken. Een hub voor game-ontwikkeling met de vele studio's die werken onder de Dutch Game Garden. Originele musea en ruimtes voor artistieke prestaties en expressie. En dit alles in een stad die internationaal wordt beschouwd als een infrastructureel en institutioneel voorbeeld - met beelden van het fietsverkeer en de gerestaureerde waterwegen die veelvuldig de wereldwijde sociale media bevolken. Tegelijkertijd zijn er serieuze vragen over gelijkheid en inclusie verbonden aan dit perspectief - met betrekking tot betaalbare huisvesting, kansen op werk, onderwijs en meer. Er zijn ook belangrijke vragen over hoe deze creatieve en fantasierijke activiteiten zich verhouden tot positieve maatschappelijke verandering.

Wat gebeurt er als degenen die betrokken zijn bij de creatieve productie en activiteiten van de stad samenkomen om strategisch na te denken over wat Utrecht betekent, en in de toekomst zou kunnen betekenen, als stad van de verbeelding? Wat gebeurt er als we het potentieel van de stad in dit opzicht erkennen en harde vragen stellen over de uitdagingen en beperkingen waar we tegenaan lopen?

Sonnenborgh sterrenwacht museum door Maartje ter Horst

Op 23 november komen organisaties en instellingen die zich bezighouden met creatieve productie en maatschappelijke verbeelding bij elkaar in de Social Impact Factory. De SIF is co-host van dit evenement samen met de Transformative Cities Hub van de Universiteit Utrecht en de Jonge Akademie Utrecht. Sprekers zijn onder andere de gemeente Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROM), de Dutch Game Garden, Sterrenwacht Sonnenborgh en Impact Makers.

Deze avond is bedoeld om de aanwezigen de kans te geven met elkaar in contact te komen en een strategie uit te werken rond de volgende vragen:

  • Als we kijken naar Utrecht als stad van de verbeelding, wat zien we dan? Wat zijn haar sterke punten en uitdagingen?
  • Hoe kan deze focus in de stad worden ondersteund om zijn potentieel lokaal en internationaal te realiseren?
  • Wie maakt deel uit van Utrecht als centrum van verbeelding en creatieve productie, en wie is uitgesloten?

We zullen het begrip 'verbeeldingsinfrastructuren' gebruiken als basis om deze vragen te onderzoeken.

De avond wordt mede gefaciliteerd door Joost Vervoort (UHD, Transformative Imagination, Universiteit Utrecht) en Annemiek Temming (Directeur, Social Impact Factory).

Programma

19.30: Inloop
19.45: Inleiding door Joost Vervoort en Annemiek Temming gevolgd door plenaire discussie met leden van Utrechtse organisaties en instellingen (zie boven) en het publiek. Identificatie van belangrijke vragen die verder besproken moeten worden.
20.30: Open space sessies in de hele SIF met discussies over verschillende vragen die tijdens de plenaire sessie aan bod kwamen.
21.15: Terugkoppeling van open space sessies.
21.30: Einde van het officiële programme, borrel
22.00: Einde

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht
Entree
Gratis
Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier.