10 december 2015 van 15:15 tot 17:00

Utrecht Seminar Political History met Christianne Smit

1914 Amsterdam, eenkamerwoning met 7 kinderen
1914 Amsterdam, eenkamerwoning met 7 kinderen

Op 10 december zal de tweede bijeenkomst van het Utrecht Seminar Political History (USPH) plaatsvinden. Met deze bijeenkomst vervolgt het USPH de cyclus die dit jaar is georganiseerd rond recent afgerond onderzoek van medewerkers van de opleiding Geschiedenis op het gebied van Politieke Geschiedenis

De spreker tijdens deze bijeenkomst is dr. Christianne Smit, wier boek De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld 1870-1914 op deze dag verschijnt. In deze studie schetst Smit op beeldende wijze de tomeloze ambities, inspiraties, dromen en initiatieven van de volksverheffers die zich tussen 1870 en 1914 in Nederland inzetten voor een ideale samenleving.

Tijdens het seminar wordt de publicatie gepresenteerd en vertelt Smit meer over haar onderzoek, het werk van hervormingsgezinde burgers, hun idealen en initiatieven. Prof. dr. Piet de Rooy, emeritus hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van diverse werken over de Nederlandse geschiedenis, treedt vervolgens op als coreferent. Daarna is er gelegenheid voor discussie en debat. 

 

De voertaal voor dit evenement is Nederlands.

Begindatum en -tijd
10 december 2015 15:15
Einddatum en -tijd
10 december 2015 17:00
Entree
gratis