25 juni 2019 van 20:00 tot 22:00

Feestelijke jubileumeditie

USI Circular Economy Lab 20: Van initiatief naar impact

In samenwerking met de Alliantie Cirkelregio Utrecht organiseert het Utrecht Sustainability Institute (USI) het 20ste Circular Economy Lab op 25 juni 2019. Je bent van harte uitgenodigd om deze feestelijke jubileumeditie in het Academiegebouw te Utrecht mee te maken.

utrecht sustainability institute circular economy lab

Sinds het eerste Lab in 2013 zijn in de regio Utrecht veel succesvolle circulaire initiatieven gestart. Stuk voor stuk mooie stappen op weg naar de Circulaire Topregio die Utrecht in 2050 wil zijn. Tijdens het evenement blikken we terug op ‘the best of’ van deze initiatieven: wat maakte ze tot een succes? En we blikken vooruit: wat gaan we doen om ze op te schroeven tot het nieuwe normaal, regionaal en nationaal? Deze vragen beantwoorden we met de koplopers en jou op dinsdag 25 juni in het Academiegebouw.

Het programma start met het ophalen van praktische tips en succesfactoren voor kansrijke circulaire initiatieven aan de hand van vijf geslaagde praktijkvoorbeelden uit de regio Utrecht. De focus hierin zijn vier prioritaire Utrechtse stromen: bouw & demontage, afvalvrije gebouwen & gebieden, textiel & matrassen en biomassa & voedsel.

Daarna blikken we vooruit en is het woord aan deskundigen en jou. Hoe bereiken we dat succesvolle initiatieven uitgroeien tot het nieuwe normaal in Utrecht? Helpt het om inkoopkracht in de regio te bundelen? Helpt het om gezamenlijke doelen te stellen, voor circulaire gebouwen, gebieden en producten? Helpt het om samen circulaire criteria te kiezen om voortgang te monitoren en onze leveranciers uit te leggen wat we van hen verwachten? Aan de hand van de praktijkvoorbeelden gaan we na wat praktische circulaire criteria zijn voor tenders en aanbestedingen zodat succesvolle initiatieven nationale impact krijgen.
 

Circular Economy Labs
USI Circular Economy Labs Logo

De discussie over een circulaire economie gaat vooral over de theorie, dus hoe een circulaire economie eruit moeten zien. Te weinig aandacht is er nog voor de praktijk: hoe kunnen we de circulaire economie realiseren? Tegen deze achtergrond is USI in 2013 gestart met een serie van Circular Economy Labs. De labs bieden betrokken partijen per sector of productketen de gelegenheid om te debatteren over concrete knelpunten en gezamenlijk acties te formuleren om deze op te lossen met als doel de circulaire economie in de praktijk tot stand te brengen en te versnellen.

Begindatum en -tijd
25 juni 2019 20:00
Einddatum en -tijd
25 juni 2019 22:00