27 juni 2017 om 20:00

URF-lezing Joas Wagemakers: 'De salafistische citadel'

© iStockphoto.com/jcarillet
© iStockphoto.com/jcarillet

Op dinsdag 27 juni zal dr. Joas Wagemakers (Islam en Arabisch) een lezing houden voor het Utrecht Religie Forum. Zijn lezing gaat in op de juridische, theologische en historische achtergronden en de rituele praktijk van het salafisme en probeert een verklaring te geven voor waarom deze beweging zo populair is in moslimlanden en in het Westen.

Strenge moslims

Het salafisme wordt door zowel moslims als niet-moslims soms geassocieerd met groepen als al-Qa’ida en de Islamitische Staat (IS). Nog vaker horen we dat salafi’s gezien worden als strenge, fundamentalistische of ‘pure’ moslims die tot in elk detail proberen de Profeet Mohammed te imiteren, ook in contexten waarin dat vaak tot wrijving of zelfs irritatie leidt bij anderen.

Dr. Joas Wagemakers, lid van de Utrecht Young Academy.
Dr. Joas Wagemakers

Groeiende trend

Moslims ergeren zich soms aan de – in hun ogen – drammerige manier waarop salafi’s hun visie op de islam onder voortdurende verwijzing naar bronteksten proberen te promoten ten koste van meer traditionele interpretaties van de islam; niet-moslims ergeren zich soms aan lange baarden, niqabs en de weigering van sommige salafi’s om de hand te schudden van iemand van het andere geslacht. Toch is het salafisme een groeiende beweging onder moslims. Wat is het salafisme nu eigenlijk en hoe is de groei van deze trend te verklaren?

Lezingen 2017

26 september  

dr. Eric Ottenheijm, TBA

11 oktober      

dr. Jo Spaans, Vijfhonderd jaar Reformatie (om 13:30 in Museum Catharijne Convent)

28 november       

prof. dr. Christian Lange, Wie was de Profeet Mohammed?

Utrecht Religie Forum

Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar meer diepgang en achtergrond in actuele discussies omtrent religie in onze samenleving organiseert het Utrecht Religie Forum lezingen, debatavonden en panelgesprekken voor een breed publiek. Thema's zijn bijvoorbeeld de relatie tussen religie en geweld, de reformatie, of het salafisme in Nederland. Voorkennis is niet nodig.

Daarnaast ontwikkelt het Utrecht Religie Forum workshops of korte cursussen over een bepaald thema voor bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Wilt u een thema voordragen voor een van onze debatavonden of zoekt u een workshop of cursus op maat, neem dan contact op met Maryse Kruithof: m.j.kruithof@uu.nl.

Begindatum en -tijd
27 juni 2017 20:00
Einddatum en -tijd
27 juni 2017 20:00
Entree
Gratis