26 september 2017 van 20:00 tot 22:00

URF-lezing Eric Ottenheijm: 'De Barmhartige Samaritaan en de Archeologie'

De barmhartige Samaritaan, Rembrandt van Rijn, 1633

Op 26 september houdt dr. Eric Ottenheijm (Religiewetenschap) een lezing voor het Utrecht Religie Forum over het religieuze landschap van de parabel van de barmhartige Samaritaan.

Parabels

Parabels zijn kleine, fictieve, vertellingen die dienen om een inzicht of om kennis te verhelderen of aan te duiden. De parabels van Jezus behoren, net als die van de rabbijnen, tot de kern van hun onderricht, zowel qua vorm als qua inhoud. De beroemdste is de parabel van de barmhartige Samaritaan (Lukas 15:25-37), waarin niet een Leviet of een priester, maar een niet-Joodse Samaritaan de betekenis laat zien van de kern van de Wet van Mozes, de naastenliefde.

De barmhartige Samaritaan

Wat is het religieuze landschap van deze parabel? In deze lezing verkennen we de parabel aan de hand van haar tekst en haar lokalisering in het Heilige Land, maar ontdekken we ook verrassende verbindingen met de filmgeschiedenis en de moderne archeologie. De parabel blijkt op punten een realistische achtergrond te hebben, en op haar beurt drukt ze een stempel op het huidige religieuze en politieke landschap in Israël en Palestina, op weg van Jeruzalem naar Jericho…

Dr. Eric Ottenheijm
Dr. Eric Ottenheijm

Over de spreker

Eric Ottenheijm is docent Bijbelwetenschappen en onderzoeker op het gebied van Rabbijns Jodendom en vroeg christendom. Momenteel leidt hij het NWO-onderzoekproject naar christelijke en rabbijnse parabels, het Parabelproject, dat gelokaliseerd is aan de Universiteit Utrecht en Tilburg University.

Utrecht Religie Forum

Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar meer diepgang en achtergrond in actuele discussies omtrent religie in onze samenleving organiseert het Utrecht Religie Forum lezingen, debatavonden en panelgesprekken voor een breed publiek.

Begindatum en -tijd
26 september 2017 20:00
Einddatum en -tijd
26 september 2017 22:00
Entree
Gratis