tot

Een handige tool om steden overstromingsbestendig te maken

Urban Futures Lecture: Ontwikkeling van FLOODLABEL

man in kano in overstroomd gebied

De aankomende Urban Futures Lecture zal worden gewijd aan het nieuwe JPI-project van Stan Geertman, Patrick Witte en Thomas Hartmann.


FLOODLABEL: een handige tool voor overheden om steden overstromingsbestendig te maken. 
Overstromingen vormen één van de grootste gevaren voor Europa. De stijging van het waterpeil bedreigt ook het leven in steden. Overheden lopen in toenemende mate aan tegen de grenzen van hun mogelijke ingrepen. Coproductie van maatregelen door overheden en individuele burgers zou een goede strategie vormen. Veel huiseigenaren hebben echter weinig tot geen besef van de risico’s die wonen in risicovolle gebieden met zich meebrengt. Ook missen zij kennis van passende preventiemaatregelen. Dit project heeft als doel het ontwikkelen, testen en integreren van de tool -de FLOODLABEL - in urban living labs. De tool heeft niet alleen als doel het informeren van huiseigenaren over het overstromingsrisico in hun omgeving, maar ook het ondersteunen van de planning en besluitvorming van deskundigen en lokale overheden om meer steden overstromingsbestendig te maken.  

Lunch is inbegrepen, graag registreren bij het secretariaat: secretariaatsgpl.geo@uu.nl. We kijken uit naar je komst.

De data van de volgende Urban Future Lectures 2017 zijn: 7 februari, 7 maart, 21 maart, 2 mei en 13 juni.
 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
W.C. van Unnikgebouw 1015A