21 maart 2019 van 16:15 tot 18:00

Utrecht Colloquia in the Musicologies 2018-19

Unequal equalities: Group music-making as deliberative democracy

© iStockphoto.com

Op donderdag 21 maart 2019 vindt de volgende editie van de Utrecht Colloquia in the Musicologies 2018-2019 plaats: 'Unequal equalities: Group music-making as deliberative democracy'. Robert Adlington (University of Huddersfield) zal spreken. 

De processen die een rol spelen bij het maken van kleinschalig ensemblemuziek zijn vaak gekarakteriseerd als 'democratisch', gelet op de manieren waarop elke deelnemer gelijkmatig betrokken is in de muzikale besluitvorming. Adlington zal deze beweringen onderzoeken in het licht van recent onderzoek op het gebied van 'deliberative democracy', met de bedoeling een meer genuanceerd begrip te creëren van wat 'gelijkheid' in dergelijke contexten inhoudt. Adlington onderzoekt tevens de grenzen van de democratische analogie.

Meer informatie is beschikbaar in het Engels

Begindatum en -tijd
21 maart 2019 16:15
Einddatum en -tijd
21 maart 2019 18:00
Entree
Gratis entree