16 mei 2019 van 18:30 tot 21:30

UITVERKOCHT 50e Themadiner Alumninetwerk Den Haag

Tijdens dit themadiner op donderdag 16 mei 2019 zal dr. Els Kloek ingaan op 100 jaar vrouwenkiesrecht. 

1001 vrouwen en 100 jaar vrouwenkiesrecht
In 1918 kwam Suze Groeneweg als eerste vrouw in de Tweede Kamer. Zij was gekozen door louter mannen, want vrouwen hadden nog geen stemrecht. Een jaar later kwam een grondwetswijziging tot stand waardoor vrouwen wel actief kiesrecht kregen, maar het duurde nog tot 1922 voor ze daarvan gebruik mochten maken. Historica Els Kloek greep de honderdjarige herdenking van Groenewegs maiden speech aan het naslagwerk 1001 vrouwen in de 20ste eeuw te lanceren. Hierin zijn letterlijk 1001 bio’s van vrouwen verzameld die een rol hebben gespeeld in het Nederland van de twintigste eeuw. 

Dit jaar wordt honderd jaar actief vrouwenkiesrecht uitgebreid herdacht en gevierd. Aan de hand van haar naslagwerk 1001 vrouwen zal Els Kloek tijdens dit diner laten zien hoe de deuren van het politieke leven langzaam voor vrouwen opengingen en hoe vrouwen aan het werk gingen in een wereld die sinds mensenheugenis een mannendomein was geweest.

Over de spreker
Els Kloek noemt zich ‘onderneemster in geschiedenis’. Zij studeerde geschiedenis aan de UvA (is daar ook gepromoveerd) en heeft gewerkt bij de Universiteit Utrecht (1982-2005) en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (2005-2014). Sinds 2014 is zij werkzaam als freelance historica.

Els Kloek

Kloek gaf leiding aan de geschiedenisreeks Verloren Verleden (Verloren 1998-2004) en het Biografisch Portaal (2009-2014). Enkele publicaties: Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (Balans 2009), 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (Vantilt 2013), uitgeroepen tot beste geschiedenisboek aller tijden, Kenau & Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog (Vantilt 2014) en 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw (2018), door de Vereniging van Geschiedenisleraren van Nederland (VGN) bekroond met de ‘Kleio klasseprijs van 2019’.
In 2018 werd Els kloek door de prestigieuze Maatschappij der Nederlandse Letterkunde benoemd tot erelid vanwege haar uitzonderlijke verdiensten op het gebied van vrouwengeschiedenis en biografisch erfgoed.

Begindatum en -tijd
16 mei 2019 18:30
Einddatum en -tijd
16 mei 2019 21:30
Entree
€ 34,50 voor Vrienden van het Utrechts Universiteitsfonds, € 37,00 voor alle anderen.