27 maart 2020 van 12:45 tot 13:30

UITGESTELD - Promotie: The Pontocaspian basins in a grain of sand: Coastal sedimentary architecture, forcing mechanisms, and faunal turnover events in restricted basins

Het Ponto-Kaspische gebied vormt een uitgestrekte regio die de Zwarte Zee, de Kaspische Zee, de Aral Zee, de Marmara Zee, en verschillende meren in Anatolië omvat. In de afgelopen vijf miljoenen jaren hebben deze verschillende zeeën fases van isolatie en verbinding gekend, en sommigen zijn van tijd tot tijd verbonden geweest met de oceaan. De dynamische evolutie van dit systeem veroorzaakte regelmatige, drastische en unieke veranderingen in het mariene milieu.

Allereerst zijn de effecten van beperkte mariene connectiviteit op kustmilieus onderzocht. Accommodatieruimte, de hellingshoek van het bekken, en de waterdiepte zijn geïdentificeerd als de belangrijkste parameters die de sedimentatie aansturen in zulke bekkens. Ten tweede zijn de gevolgen van astronomische cycli en ijstijden op milieuveranderingen in de Ponto-Kaspische bekkens bestudeerd. Dit onderzoek suggereert dat wereldwijde astronomische cycli en zeespiegelvariaties de episodische verbinding tussen de Kaspische Zee, de Zwarte Zee en de open oceaan genereren. Ten slotte zijn de effecten van milieuveranderingen op de endemische Ponto-Kaspische mollusken fauna in de huidige tijd onderzocht.

Dit onderzoek laat zien dat saliniteitsverandering, zowel veroorzaakt door natuurlijke processen als ook door menselijk ingrijpen, de belangrijkste reden is van de snelle achteruitgang van unieke Ponto-Kaspische biodiversiteit. Over het algemeen biedt dit proefschrift waardevolle inzichten in de evolutie van kustmilieus onder klimatologische veranderingen, en de resulterende biodiversiteitscrises die zich voordoen in geïsoleerde bekkens.

Begindatum en -tijd
27 maart 2020 12:45
Einddatum en -tijd
27 maart 2020 13:30
Promovendus
Liesbeth Jorissen
Proefschrift
The Pontocaspian basins in a grain of sand: Coastal sedimentary architecture, forcing mechanisms, and faunal turnover events in restricted basins
Promotor(es)
Prof. dr. Wout Krijgsman
Co-promotor(es)
dr. Hemmo Abelsdr. Frank Wesselingh