tot

Promotie Myrthe Bergstra: Infinitival innovations

© iStockphoto.com

Begint het Fries op het Nederlands te lijken? Myrthe Bergstra deed onderzoek naar veranderingen in de grammatica van het Fries als gevolg van taalcontact met het Nederlands. Op 23 oktober verdedigt ze haar proefschrift in het Academiegebouw.

Interne en externe factoren

Bergstra onderzocht drie grammaticale constructies met werkwoorden die in het Fries en Nederlands op elkaar lijken maar enkele verschillen vertonen: uitgangen op infinitieven, zelfstandige naamwoorden die samen met een werkwoord één woord vormen en de absentief, een grammaticale constructie waarmee je uitdrukt dat iemand er niet is (bijv. Hy is te fiskjen, "Hij is vissen"). De veranderingen in het Fries worden volgens Bergstra niet alleen door taalexterne (sociale) factoren beïnvloed (bijvoorbeeld of sprekers van het Fries positief tegenover het Nederlands staan), maar ook door taalinterne factoren: de structuur van de grammaticale constructie bepaalt deels hoe zo’n verandering eruit kan zien.

Myrthe Bergstra MA
        Myrthe Bergstra MA

Hij is vissen

De invloed van deze taalinterne factoren zorgt er bijvoorbeeld voor dat wanneer de talige structuren van een Friese en Nederlandse constructie sterk verschillen, de kans groot is dat een spreker ook de Nederlandse versie gaat gebruiken in zijn Fries. Hij gebruikt dan dus twee varianten: de oorspronkelijke variant van het Fries en de "innovatieve" variant, oftewel de variant die meer op het Nederlands lijkt. Zo zijn er bijvoorbeeld Friezen die zowel "Hy is te fiskjen" (Hij is te vissen) als "Hy is fiskjen" (Hij is vissen) gebruiken. Deze laatste variant is ontstaan door taalcontact met het Nederlands.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promotor(es)
Prof. N.F.M. Corver
Prof. J.M. Van Koppen
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository