9 april 2020 van 13:00 tot 17:00

UITGESTELD: IMPACT-symposium 2020 Interdisciplinaire Sociale Wetenschap

Het uitgestelde symposium van 9 april staat nu ingepland op donderdag 5 november 2020. Nadere gegevens over o.a. exacte locatie volgen later.

Hoe staat Nederland ervoor als het gaat om arbeid & zorg, migratie en integratie en de ontwikkeling van de jeugd? Welke uitdagingen zijn er en hoe kan interdisciplinair onderzoek bijdragen aan duurzame oplossingen die aantoonbaar werken?

IMPACT symposium 2020

In het Interdisciplinaire Sociale Wetenschap IMPACT-symposium 2020 presenteren diverse wetenschappers die verbonden zijn aan de afdeling Interdisciplinaire Sociale Wetenschap (voorheen: Algemene Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Utrecht krachtige voorbeelden van impactvol onderzoek dat is uitgevoerd in samenwerking met diverse maatschappelijke partners. Vanzelfsprekend zijn ook zij aanwezig om toelichting te geven op de doorwerking van het onderzoek in de praktijk.

Impactvol onderzoek vraagt om intensieve samenwerking tussen de wetenschap en de praktijk. Prof.dr. Kim Putters zal tijdens het symposium toelichten waarom juist interdisciplinair onderzoek vanuit en door de sociale wetenschappen van wezenlijk belang is in het huidige tijdsgewricht.

Kim Putters
Prof.dr. Kim Putters

Het symposium geeft een overzicht van aansprekende voorbeelden van internationaal toonaangevend interdisciplinair sociaalwetenschappelijk onderzoek van prangende maatschappelijke kwesties en laat zien wat het belang is van dit onderzoek voor beleid en praktijk in het sociale domein. Het symposium is bedoeld voor zowel onderzoekers, beleidsmakers én professionals in het sociale domein.
De voertaal van het symposium is Nederlands.

Programma
12.15 - 13.00

Inlooplunch (Facultatief).

13.00-13.15

Opening en welkom door Prof. dr. Marcel van Aken (Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht) en Prof. dr. John de Wit (Afdelingsvoorzitter Interdisciplinaire Sociale Wetenschap/ISW).

13.15-14.00

Jeugd

Dr. Gonneke Stevens (Universitair hoofddocent, Youth Studies) i.s.m. het Trimbos Instituut.
 

14.00-14.45

Migratie & Integratie

Dr. Fenella Fleischmann (Universitair hoofddocent, Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism) i.s.m. de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam.

14.45-15.00

Coffee Break.

15.00-15.45

Arbeid & zorg

Dr. Mara Yerkes (Universitair hoofddocent, Social Policy & Public Health) i.s.m. Movisie.

15.45-16.00

Synthese.

16.00

Keynote

Prof. dr. Kim Putters (Directeur SCP): Interdisciplinaire maatschappelijke projecten als catalysator voor de toekomst.

16.30

Afsluiting en netwerkborrel.

Over Kim Putters (Keynote)

Kim Putters

Prof. dr. Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 was hij al hoogleraar Management van zorginstellingen aan hetzelfde instituut. Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, naar maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken.

Kim Putters is vanaf 1 juni 2019 benoemd tot bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vanaf januari 2017 is hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), voorzitter van het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Effectief werken in de jeugdzorg’, lid van het bestuur van het Oranjefonds, lid van het curatorium van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en van het Management Centrum VNO-NCW De Baak. Hij is daarnaast lid en voorzitter van verscheidene curatoria van leerstoelen aan Nederlandse universiteiten, waaronder de Den Uyl leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en een leerstoel van het Instituut Gak aan de Universiteit Utrecht. Ook is hij lid van de Raad van Advies van de Nationale Jeugdraad en lid van de Raad van Toezicht van Museum Catharijneconvent.

Van 2003 tot 2013 was Putters lid van de Eerste Kamer en sinds 2011 ook de Eerste Ondervoorzitter. Hij was tevens vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Senaat. Van 2011 tot 2013 was hij eveneens voorzitter van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden in de Interparlementaire Unie (IPU). In de gemeente Hardinxveld-Giessendam was hij van 2002 tot 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de PvdA.
Kim Putters staat op plaats 1 in de Volkskrant top-200 van ‘Meest invloedrijke Nederlanders’ (December 2019).

Begindatum en -tijd
9 april 2020 13:00
Einddatum en -tijd
9 april 2020 17:00