21 maart 2019 van 15:15 tot 17:00

UCMS-lezing: Mecenaat en muze in de Middelnederlandse literatuur

Prof. Remco Sleiderink. Foto Marc Gysens
Prof. Remco Sleiderink. Foto Marc Gysens

Op 21 maart zal prof. dr. Remco Sleiderink (Universiteit Antwerpen) een UCMS-lezing geven Mecenaat en muze in de Middelnederlandse literatuur.

Mecenaatsonderzoek was vooral aan het einde van de twintigste eeuw sterk aanwezig in de studie van de Middelnederlandse literatuur, maar een inschatting van het belang van literair mecenaat werd bemoeilijkt doordat een overzicht ontbrak van alle concrete informatie die hierover is te vinden in de Middelnederlandse literatuur.

Mecenaat en muze

In zijn lezing zal Remco Sleiderink een inventaris presenteren van alle teksten waarin expliciet sprake is van een opdrachtgever (bij naam genoemd of anoniem) en alle teksten die expliciet zijn opgedragen aan een bij naam genoemde persoon. Aan de hand van deze inventaris – de lijst telt minder dan vijftig werken – zijn conclusies te trekken over de geografische en chronologische spreiding van het literaire mecenaat, maar krijgen we ook zicht op de literaire topos van de vrouw als mecenas en muze.

Remco Sleiderink

Prof. Remco Sleiderink is sinds 2017 hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. In zijn onderzoek richt hij zich op de ontstaanscontext van Middelnederlandse literatuur, met bijzondere aandacht voor het hertogdom Brabant en de dynamiek tussen hof en stad. Ook houdt hij zich intensief bezig met materiële filologie: een geïntegreerde studie van tekst en handschriftelijke overlevering. Hij heeft recentelijk furore gemaakt door samen met Rick de Leeuw de Brusselse dichter Jan Smeken tot leven te wekken in de ‘schelmenroman’ Ik Jan Smeken.

Begindatum en -tijd
21 maart 2019 15:15
Einddatum en -tijd
21 maart 2019 17:00
Entree
Gratis entree