tot

UCERF-symposium over actuele ontwikkelingen in het familierecht

13e UCERF symposium, Academiegebouw, Universiteit Utrecht

Het 15de UCERF symposium van de Universiteit Utrecht over actuele ontwikkelingen in het familierecht, is gehouden op 25 maart 2021. Het werd in hybride vorm georganiseerd, vanwege de coronamaatregelen. De sprekers waren in het Academiegebouw, de deelnemers deden mee vanuit huis via een livestream.

Verslag

Professor Wendy Schrama opende de dag en werd gevolgd door mr. Marion Becker die vertelde over het project uniform hulpaanbod, UCERF-onderzoeker mr. dr. Naema Tahir over het gearrangeerde huwelijk en prof. mr. dr. Leon Verstappen over postrelationele solidariteit aangaande partner- en kinderalimentatie.

Na de pauze vervolgde prof. dr. Renée Römkens met een presentatie over de betekenis van de Istanbul Conventie voor het familierecht in Nederland, UCERF-onderzoeker mr. Charlotte Mol over haar onderzoek naar kinderparticipatie in Nederland en prof. mr. dr. Ian Sumner over het begrip ‘gewone verblijfplaats’ in het internationaal familierecht.

Er was ook ruimte voor vragen en discussie, wat het een interessante middag maakte. Deelnemers krijgen achteraf een bundel thuisgestuurd met daarin bijdragen van de sprekers. Het was een geslaagde dag, met dank aan de sprekers, de organisatie en de mensen van het Academiegebouw.

Meer over de sprekers 

Renée Römkens is bijzonder hoogleraar gespecialiseerd in gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Ze doet vooral onderzoek naar de ontwikkelingen in de regulering van gendergerelateerd geweld en in het maatschappelijk debat.

Ian Sumner is Hoogleraar Familierecht en Internationaal Privaatrecht bij Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op verschillende onderwerpen, m.n. in het Internationaal Privaatrecht en het alimentatierecht in de internationale context. Daarnaast is hij eigenaar van Voorts Juridische Diensten. 

Thomas Subelack is partner bij Banning advocaten: hij is actief op het gebied van het relatievermogens- en erfrecht, vooral de afwikkeling van gemeenschappen, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten. Daarnaast geeft Thomas samen met Marc Janssen leiding aan de sectie Cassatie en het Wetenschappelijk Bureau. 

Leon Verstappen is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise ligt vooral op het terrein van het familievermogensrecht, erfrecht, ondernemingsrecht en onroerend goedrecht en wetgeving rondom de notaris. Momenteel werken hij en zijn onderzoeksgroep aan een onderzoek in opdracht van het WODC over alimentatie. 

Charlotte Mol is sinds september 2017 als promovenda verbonden aan UCERF binnen het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op kinderrechten op het terrein van participatie in familierechtelijke zaken. Op basis van een vergelijking van het IVRK en het EVRM wordt het Nederlandse recht kritisch bezien. 

Naema Tahir is sinds dit jaar verbonden aan UCERF. Ze doceert \recht aan het University College Roosevelt (UCR) in  Middelburg en schreef een proefschrift over het gearrangeerde huwelijk. Zelf weigerde ze een gearrangeerd huwelijk, maar door het proefschrift kijkt zij nu anders naar het onderwerp en vindt ze dat daarover niet zo snel moet worden geoordeeld. Zij is daarnaast auteur bij Uitgeverij Prometheus. 

We hopen u daar te zien, hetzij in Utrecht, hetzij online.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd