UCALL Conferentie 2023: Autonomy, Algorithms and Accountability

tot
Foto: Denny Müller op Unsplash

Adaptieve of zelflerende algoritmen komen steeds vaker voor in ons dagelijks leven. Hoe zulke algoritmen beslissingen nemen kan zelfs voor de programmeur onbekend zijn. Hun 'autonomie' stelt kernbegrippen als verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op de proef. Fundamentele begrippen zoals autonomie, toerekening, zorgvuldigheid en causaliteit zijn oorspronkelijk ontwikkeld met menselijke actoren in gedachten – mensen die hun besluitvorming kunnen uitleggen en verantwoording kunnen afleggen voor hun daden. Hoe en in welke mate moeten dergelijke begrippen worden aangepast aan autonoom werkende algoritmen en kunstmatige intelligentie?

Zie voor meer informatie over dit Engelstalige congres: UCALL Conference 2023: Autonomy, Algorithms and Accountability

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Quinton House, Nieuwegracht 60, Utrecht
Aanmelden

Registratieformulier UCALL Conferentie