tot

Ucall Conferentie 2018

logo UCALL - Utrecht Centre for Accountability and Liability Law

Suiker, tabak, zonnebrandcrème, gerecycled karton, kunstgras, mobiele telefonie, computer games en internet; dit zijn enkele voorbeelden van producten en diensten die legaal zijn, maar ook potentieel bedreigend voor de volksgezondheid.
Ook andere omstandigheden kunnen de volksgezondheid in gevaar brengen, zoals klimaatverandering en ongezonde lucht. Kanker, obesitas, verslaving, vroegtijdig overlijden door uitdroging of luchtverontreiniging en andere bedreigingen liggen op de loer. Het doel van het UCALL Congres 2018 is of en hoe het recht kan bijdragen in de strijd tegen deze potentiële bedreigingen voor de volksgezondheid.

Vakgebieden die elkaar versterken

Het UCALL Congres 2018 beoogt op multidimensionele wijze een bijdrage te leveren aan oplossingen voor deze problemen. Wat zou de rol van het civiele aansprakelijkheidsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, Europees recht en internationaal recht moeten zijn? Hoe kunnen deze vakgebieden elkaar versterken? Wat leren externe inzichten, bijvoorbeeld uit de rechtseconomie, rechtsfilosofie en psychologie ons? En wat zou de rol van de wetgever, de toezichthouders en de rechter moeten zijn?

3 interactieve keynotes 

Deze multidimensionele insteek komt terug in het programma. Het UCALL Congres 2018 start met drie interactieve keynotes vanuit verschillende gebieden: het aansprakelijkheidsrecht, het Europees bestuursrecht en de rechtseconomie. In de middag worden verschillende thematische workshops aangeboden, waarin sprekers en deelnemers elkaar wederzijds inspireren over de vraag hoe het recht kan bijdragen aan de juridische strijd tegen legale doch potentieel gezondheidsbedreigende producenten, diensten en omgevingsfactoren.

Zie voor meer informatie het volledige programma

Zie meer informatie over de workshops

Organisatie

De conferentie wordt georganiseerd door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law:

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Paushuize, Kromme Nieuwegracht 59, 3512 HE Utrecht
Entree
50 euro (promovendi: 25 euro, student: 12,50 euro)
Aanmelden

Aanmelden 

Heeft u vragen over de conferentie, mail dan naar: ucallconference@uu.nl.