UB & CDH present: Georefereren: een innovatieve update voor oude kaarten

tot

Tijdens deze showcase van de Universiteitsbibliotheek Bijzondere Collecties laat conservator Marco van Egmond een aantal fraaie toepassingen en mogelijkheden van georefereren zien aan de hand van praktische voorbeelden.

Al een jaar of tien is de Universiteitsbibliotheek Utrecht bezig om delen van haar collectie kaarten te georefereren: het digitaal positioneren van een scan van een oude kaart over een moderne referentiekaart. Door dit te doen maakt de bibliotheek de gescande kaarten beter geografisch toegankelijk. Daarnaast worden de kaarten beter (her)bruikbaar voor met name onderwijs en onderzoek.

De bibliotheek maakt gebruik van online crowdsourcing om de deelcollecties te georefereren. Op deze manier zijn inmiddels duizenden belangwekkende oude kaarten breed beschikbaar gekomen dóór en vóór studenten, wetenschappers en het grotere publiek. Het georefereren leidt tot een regelrechte verrijking van het gescande materiaal. De oude kaarten krijgen als het ware een innovatieve update en daarmee een nieuw, virtueel leven.

Lees hier meer over het georefereren van oude kaarten en hoe de Universiteitsbibliotheek dat toepast.

Een oude en nieuwe kaart van Rotterdam in de grid view van Georeferencer.
3D-beeld van de Zwitserse Alpen
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Living Lab Digital Humanities, Universiteitsbibliotheek Binnenstad, zaal 0.32, Drift 27, 3512 BR Utrecht.
Meer informatie
Meer informatie en inschrijven