tot

Tweede Werksessie Erkennen en Waarderen: hoe dichten we de kloof tussen OBP en WP?

Op woensdag 2 en dinsdag 8 juni 2021 organiseert de Open Science werkgroep Erkenning en Waardering een online werksessie waarin zal worden gesproken over de relatie tussen ondersteunend en beheerspersoneel (obp) en wetenschappelijk personeel (wp).

In de visie Erkenning en Waardering van de Universiteit Utrecht staat het team centraal, maar hoe zien teams er eigenlijk uit en hoe zijn de onderlinge verhoudingen? In deze tweede werksessie wordt ingegaan op het onderscheid obp/wp en de uitwerking die dit heeft op ons dagelijks werk. Hoe wordt het onderscheid ervaren en is het nog wel van deze tijd? Wat kunnen we doen om de samenwerking te versterken, de mobiliteit tussen OBP en WP te verhogen en samen te werken aan echte team spirit?

Deze twee werksessies zijn de tweede set van een reeks bijeenkomsten. In de vorige werksessie stond de verhouding tussen het individu en het team centraal (verslag 1e werksessie). De werksessies worden gebruikt om verhalen op te halen, in een open sfeer te reflecteren op de ingezette lijn rond Erkenning en Waardering en vormen input voor de implementatie van de visie.

Praat mee, denk mee, meld je aan

Alle medewerkers zijn van harte welkom om mee te doen, senior en junior, wetenschappelijk en ondersteunend personeel. De opzet van de werksessies is interactief met actieve werkvormen. Wil jij graag meedenken en meepraten over Erkenning en Waardering, geef je dan op voor deze werksessie! Voor wie alvast wat meer wil lezen over de achtergrond van het debat rond Erkenning en Waardering verwijzen wij naar het Erkenning en Waardering Visiestuk.

Data en tijden van de bijeenkomsten:

  • Woensdag 2 juni 2021 tussen 09:30 en 11:30 (Nederlandstalige sessie)
  • Dinsdag 8 juni 2021 tussen 13:00 en 15:00 (Engelstalige sessie)

Locatie (online): Microsoft Teams

Aanmelden voor de werksessie
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd