19 juni 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie Evelien Smits

Tumor targeted drug delivery: fate of the encapsulated and released drug

Dit onderzoek bestudeerde de selectieve aflevering van farmacon door liposomen in solide tumoren ten opzichte van gezonde weefsels. Liposomen zijn kleine blaasjes (vaak met een diameter van ongeveer 100 of 200 nm) waarin farmaca kunnen worden ingesloten. Zolang het farmacon is ingesloten vertoont het geen bijwerkingen, maar kan het zijn therapeutische werking ook niet uitoefenen. Hiervoor moet het farmacon eerst vrijkomen uit de liposomen. Daarom is kennis van de afzonderlijke ingesloten en vrijgekomen farmaconconcentraties essentieel om de selectieve aflevering van farmacon door liposomen te begrijpen en verbeteren.

Ofschoon dergelijke afzonderlijke concentraties zijn gepubliceerd voor plasmamonsters, is dit voor weefselmonsters zeldzamer vanwege praktische complicaties. In deze studie werden dergelijke afzonderlijke concentraties gemeten in het bloed en weefsel van muizen na toediening van liposomen met prednisolonfosfaat als modelformulering. De snelle omzetting van prednisolonfosfaat in prednisolon na afgifte van prednisolonfosfaat uit de liposomen maakt de afzonderlijke kwantificering van ingesloten respectievelijk vrijgekomen farmacon mogelijk. De bijbehorende analytische methodologie werd op gepaste wijze ontwikkeld en gevalideerd om betrouwbare resultaten te verkrijgen.

Na toepassing van deze methodologie bleek, vanuit een kwantitatief oogpunt, de beschikbaarheid van vrijgekomen farmacon in de tumor niet uitgesproken vergeleken met de beschikbaarheid in de lever, milt en nieren. Echter, in de tumor is een verlengde medicijnafgifte waargenomen. Dit draagt waarschijnlijk bij aan het therapeutisch effect. De waarschijnlijk snelle herverdeling van prednisolon vanuit de weefsels na medicijnafgifte uit de liposomen benadrukt de invloed van de eigenschappen van het farmacon zelf op de uitwerking van de selectieve aflevering van farmacon door liposomen.

Begindatum en -tijd
19 juni 2019 10:30
Einddatum en -tijd
19 juni 2019 11:30
Promovendus
E.A.W. Smits
Proefschrift
Tumor targeted drug delivery: fate of the encapsulated and released drug
Promotor(es)
prof. dr. H. Vromans
Co-promotor(es)
dr. N. de Wijs-Rot