Training Werkgeheugen in de klas

tot

Leerlingen met een zwakkere werkgeheugenvaardigheid hebben een grotere kans op leerachterstanden. Wil je een beter beeld krijgen van de werkgeheugenvaardigheid van leerlingen? En weten hoe je leerlingen met een zwakker werkgeheugen kunt ondersteunen? Daar gaan we in deze training mee aan de slag.

Je leert aan de hand van wetenschappelijke inzichten hoe je instructieaanpassingen kunt inzetten om het werkgeheugen te ondersteunen. Op basis van een eigen casus pas je deze inzichten toe in de dagelijkse praktijk.

Bestemd voor

Leerkrachten groep 3-8, intern begeleiders, remedial teachers, schoolpsychologen en -orthopedagogen.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in hoe je leerlingen met een zwakker werkgeheugen kunt identificeren;
  • De resultaten uit twee gecomputeriseerde werkgeheugentaken leren interpreteren;
  • Kennis van mogelijke strategieën ter ondersteuning ontwikkelen en toepassen in de dagelijkse praktijk.
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Utrecht