6 juli 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie Marleen van Coevorden-Hameete

Tot nu toe onbekende antistoffen van auto-immuun hersenontstekingen gevonden

Marleen van Coevorden deed onderzoek naar antistoffen waarme auto-immuun hersenontstekingen gediagnosticeerd kunnen worden. Deze antistoffen zijn zeer bepalend voor het stellen van de diagnose, de zoektocht naar de onderliggende tumor en de keuze van de behandeling. Zij vond onder meer drie tot nu toe onbekende antistoffen, waardoor in de toekomst patiënten mogelijk eerder de juiste behandeling kunnen krijgen.

Kenmerkend voor een auto-immuunziekte is dat het afweersysteem ons lichaamseigen weefsel, in dit geval zenuwcellen, aanvalt en tijdelijk of blijvend beschadigt. Een auto-immuun reactie tegen hersenweefsel kan worden opgewekt door een kwaadaardige tumor buiten het zenuwstelsel, bijvoorbeeld in de longen. Het is belangrijk deze tumor op te sporen, zodat deze zo snel mogelijk kan worden behandeld en de auto-immuunreactie en neurologische achteruitgang kunnen worden gestopt.

Een belangrijk hulpmiddel bij het opsporen van zo’n tumor is het aantonen van antistoffen gericht tegen zenuwcellen in het bloed of hersenvocht van patiënten met een auto-immuun hersenontsteking. Het type antistoffen is bovendien bepalend voor het type behandeling dat nodig is. Soms is echter een sterk vermoeden dat een patiënt een auto-immuun hersenontsteking heeft, maar worden met de huidige onderzoeken geen antistoffen aangetoond.

In haar proefschrift beschrijft Marleen van Coevorden welke laboratoriumtechnieken kunnen worden gebruikt om deze onbekende antistoffen op te sporen. Met behulp van deze technieken ontdekte ze drie nog onbekende autoantistoffen bij patiënten met longtumoren. De ontdekking van deze antistoffen en de beschrijving van de klinische verschijnselen bij deze patiënten, kunnen in de toekomst helpen bij het stellen van de diagnose auto-immuun hersenontsteking door een longtumor.

Begindatum en -tijd
6 juli 2017 10:30
Einddatum en -tijd
6 juli 2017 11:30
Promovendus
M.H. van Coevorden-Hameete
Proefschrift
Antineuronal Autoantibodies: Molecular Characterization and Clinical Implication
Promotor(es)
prof.dr. C.C. Hoogenraadprof.dr. P.A.E. Sillevis Smitt
Co-promotor(es)
dr. E. de Graaff