TOK-dag 2023

tot

Op 10 november 2023 organiseren wij de TOK-dag!

De TOK-dag (Taalontwikkeling Kinderen in Nederland en Vlaanderen) heeft als doel iedereen bij elkaar te brengen die bezig is met kindertaalontwikkeling in de breedste zin van het woord, om ideeën en ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen, en elkaar weer te zien. Jeannette Schaeffer (UvA), Elma Blom (UU) en Josje Verhagen (UvA) hebben nieuw leven geblazen in wat vroeger de NET-dag was door in 2019 de eerste TOK-dag in Amsterdam te organiseren. Na wat coronavertraging vond een geslaagde tweede editie vorig jaar in Nijmegen plaats, en dit jaar is Utrecht aan de beurt. De TOK-dag vindt plaats op Drift 21, zaal 0.32. Het programma bestaat uit een aantal lezingen over uiteenlopende onderwerpen, pitches van promovendi die recent zijn begonnen, en een (recycled) postersessie.

Speeddate

Ook is er in het programma ruimte voor een speeddate. Tijdens deze speeddate zullen deelnemers van de TOK-dag in groepjes bepaalde thema’s bespreken. De deelnemers bepalen zelf welke thema’s besproken worden. In aanloop naar de TOK-dag kun je alvast nadenken over thema’s waar je graag met collega’s over zou willen praten. De organisatie zal gedurende de TOK-dag een inventarisatie maken van alle ideeën.

9:30 - 10:00

Inloop met koffie / thee

10:00 - 10:10

Openingswoord Frank Wijnen

10:10 - 10:50

Lezing Paula Fikkert en Claartje Levelt: De bron van spraakfouten bij jonge kinderen: perceptie of productie?

10:50 - 11:05

Koffiepauze

11:05 - 11:30

PhD flash talks 1

11:30 - 12:10

Lezing Ily Hollebeke: Meertalige gezinnen in Vlaanderen. Hoe beslissen ouders over de talige opvoeding van hun kind?

12:10 - 13:00

Lunch (12.45-13.00 business meeting voor wie wil)

13:00 - 14:00 

Posters

14:00 - 14:40

Lezing Jacqueline Evers-Vermeul: En toen… ontstond er samenhang in kindertaal

14:40 - 15:05 

PhD flash talks 2

15:05 - 15:20

Koffiepauze

15:20 - 16:20 

Speeddate

16:20 - 17:00

Lezing Margreet Luinge: Talig en motorisch functioneren van kinderen met taal- en motorische ontwikkelingsstoornissen

17:00 - ...

Borrel

Inschrijving

Aan deelname zijn geen kosten verbonden maar aanmelding is wel verplicht. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Je kunt bij je inschrijving aangeven of je interesse hebt in het verzorgen van een PhD flash talk en/of (recycled) posterpresentatie. Voor PhD flashtalks zoeken we beginnende PhD kandidaten (eerste twee jaar) die een flash talk van 6 minuten willen geven. De voertaal zal gelijk zijn aan de taal van de titel van de lezingen/posters.

Deadline inschrijving: 1 oktober 2023.

Organisatie

Pedagogiek in diverse samenlevingen, faculteit Sociale Wetenschappen
Psychologische functieleer, faculteit Sociale Wetenschappen
Institute for Language Sciences, faculteit Geesteswetenschappen

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Drift 21, zaal 0.32, Utrecht
Entree
Gratis (inschrijving wel verplicht)
Aanmelden

Meld je aan via het inschrijfformulier!