12 maart 2018 van 10:30 tot 11:30

Promotie van Kimberley Span

Therapeutisch ijzer: een evaluatie van methoden om veiligheidsprofielen van intraveneus ijzer te beoordelen en de ontwikkeling van een nieuwe formulering voor orale ijzertoediening

IJzersuppletie wordt toegepast wanneer er sprake is van een ijzertekort dat veroorzaakt kan worden door verschillende klinische aandoeningen zoals in geval van chronische ziekten. Echter, een teveel aan ijzer kan leiden tot ernstige schade aan weefsel en organen. Daarom is het van belang om ijzertherapieën te ontwikkelen die effectief en daarnaast ook veilig zijn om geen ijzerstapeling te veroorzaken. Tot op heden is het een uitdaging om preklinische evaluatiemethoden te ontwikkelen en vast te stellen om goede vergelijkingen tussen ijzertherapieën uit te voeren waarbij de toxische effecten goed onderzocht kunnen worden. Het doel van dit proefschrift was om een evaluatie te doen van de methoden om veiligheidsprofielen van intraveneus ijzer te beoordelen. De resultaten geven aan dat het niet gemakkelijk is resultaten te reproduceren en te standaardiseren van vergelijkbare preklinische studies, die als doel hebben de verschillen tussen de ijzerproducten aan te duiden. Verder onderzoek wees ook uit dat het niet duidelijk is of het vaak toegepaste diermodel voor dit soort experimenten, daadwerkelijk gevoelig genoeg is om een goed inzicht te geven in mogelijke toxische effecten van ijzermedicijnen. Daarnaast werd ook onderzocht of magnetisch resonantie beeldvorming gebruikt kan worden voor het bestuderen van in vivoijzerdistributie na het injecteren van ijzer medicijnen. De resultaten laten zien dat de MRI-techniek een krachtige niet-invasieve modaliteit is om ijzerdistributie na toediening van exogeen ijzer te kunnen onderzoeken.

Begindatum en -tijd
12 maart 2018 10:30
Einddatum en -tijd
12 maart 2018 11:30
Promovendus
K. (Kimberley) Span
Proefschrift
Therapeutic iron: Evaluation of methods to assess intravenous iron safety profiles and the development of a novel formulation for oral iron delivery
Promotor(es)
prof.dr.ir. W.E. Henninkprof.dr. H. Schellekens
Co-promotor(es)
dr. V. Brinks