13 februari 2019 van 19:15 tot 20:30

Antropologe en onderwijspsychologe Luce Claessens over docent-leerlingrelaties

Thema-avond: Orde houden in de klas

“Ik probeer elke les weer fris te starten en complimenten te geven, maar merk dat ik, naarmate de les vordert, toch telkens weer in conflict kom met deze leerling”, aldus Tom, leerkracht met 1 jaar leservaring. Herkenbaar? Interacties die jij als docent hebt met je leerlingen kunnen je werkbeleving beïnvloeden en ervoor zorgen dat je met plezier of juist met tegenzin naar je werk gaat. 

Foto: Lize Kraan
Foto: Lize Kraan

In deze workshop kijken we aan de hand van een bepaald model, het interpersoonlijk model, naar zowel positieve als problematische interacties met leerlingen. Naast een presentatie over de theorie en onderzoeksbevindingen, proberen we situaties uit je eigen dagelijkse praktijk te duiden met behulp van dit model. Het doel van de workshop is het eigen maken van dit denkkader zodat je het kunt inzetten bij de reflectie op en omgang met lastige docent-leerling interacties.

Voor wie

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Orde houden in de klas bekeken door een interpersoonlijke bril

Luce Claessens

Deze workshop wordt begeleid door Luce Claessens van de Universiteit Utrecht. Zij is antropologe, onderwijspsychologe en universitair docent aan de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. Zij onderzoekt docent-leerlingrelaties in het voortgezet onderwijs vanuit het perspectief van de docent.

Programma

19.15 uur      ontvangst

19.30 uur      welkom en start workshop

20.30 uur      afsluiting en borrel

YOUth-onderzoek

Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het YOUth-onderzoek, een grootschalig, langlopend cohortonderzoek van de Universiteit Utrecht. YOUth volgt kinderen vanaf voor de geboorte tot hun vroege volwassenheid. De onderzoekers meten de ontwikkeling van hersenen en gedrag bij 6000 kinderen uit de provincie Utrecht. Hiervoor werken ze samen met tientallen basisscholen in de omgeving. Dit evenement is niet alleen voor de leerkrachten van 'YOUth-scholen' bedoeld, maar ook toegankelijk voor leerkrachten van scholen die (nog) niet samenwerken met YOUth.

Begindatum en -tijd
13 februari 2019 19:15
Einddatum en -tijd
13 februari 2019 20:30
Entree
Gratis