15 april 2019 van 14:30 tot 15:30

Promotie Yingxin Yu

The role of mast cells in colorectal cancer: Finding the new Horcrux

Dikkedarmkanker is de derde meest gediagnosticeerde kanker bij zowel vrouwen als mannen en het is de tweede belangrijke doodsoorzaak van kankersterfte wereldwijd. De klinische respons op (immuno)therapie wordt sterk beïnvloed door het immuunsysteem. Het is daarom belangrijk om de interactie van tumorcellen met het immuunsysteem beter te begrijpen om zo toekomstige kankertherapie te kunnen verbeteren.

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik me gericht op een specifieke immuuncel, de mestcel, die zeer talrijk aanwezig is in darmkankerweefsel. Door gebruik te maken van 2D- en 3D-cocultuurmodellen is een moleculair mechanisme van hoe deze mestcellen de groei van kanker kunnen beïnvloeden onderzocht. We tonen aan dat er een tweewegcommunicatie tussen mestcellen en kankercellen is, die de groei van tumoren bevordert. Dit proefschrift beschrijft hoe interferentie in mestcelactivatie van mogeljk belang kan zijn in de therapie van dikkedarmkanker.

Begindatum en -tijd
15 april 2019 14:30
Einddatum en -tijd
15 april 2019 15:30
Promovendus
Y. Yu
Proefschrift
The role of mast cells in colorectal cancer: Finding the new Horcrux
Promotor(es)
prof. dr. J. Garssen
Co-promotor(es)
dr. F.A.M. Redegeld