Van 1 februari 2017 13:00 tot 3 maart 2017 17:00

In de Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Tentoonstelling Amnesty International 'Vrouwenrechten anno nu'

Met de tentoonstelling ‘Vrouwenrechten anno nu’ maakt Amnesty
International de balans op na honderd jaar vrouwenkiesrecht.
Hoe is het nu eigenlijk gesteld met de rechten van vrouwen anno 2017?

Vrouwenrechtenactivisten uit alle windstreken

Aan de hand van verhalen uit China, Iran, Mexico, Zuid-Afrika, El Salvador,
Jemen, Ierland en de Verenigde Staten volgen we een nieuwe generatie
vrouwenrechtenactivisten uit de hele wereld. Ook maken we kennis met een
aantal vrouwen die in Nederland actie voeren voor de gelijkheid van vrouwen in
Nederland en daarbuiten.

Deze vrouwen strijden voor hun recht op informatie, onderwijs, vrijheid en het
recht om over zichzelf en hun eigen lichaam te beschikken. Nog steeds worden
vrouwen gevangen gezet of seksueel mishandeld wanneer zij aanspraak maken
op elementaire mensenrechten. Maar niet alle vrouwen laten het daarbij zitten.

Dynamisch beeld

Hun verhalen geven een krachtdadig en dynamisch beeld van een wereld waarin
vrouwen vandaag leven. De tentoonstelling stelt ook vragen bij de situatie in de
westerse wereld. Zijn de gelijke rechten van vrouwen in eigen land wel zo goed
verzekerd als we denken?

 

Begindatum en -tijd
1 februari 2017 13:00
Einddatum en -tijd
3 maart 2017 17:00