17 december 2014 van 10:30 tot 11:30

Talentbeleid universiteiten duidelijk nog in ontwikkeling

Talent management is hot! In de HR-vaktijdschriften, op internetsites en social network sites zoals LinkedIn is Talent management een veelbesproken onderwerp. Maar wat is Talent management precies? Hoe geef je dat vorm binnen een organisatie? En wat zijn de factoren die maken dat het beleid effectief is? Deze vragen staan centraal in het onderzoek Talent Management in academia van Marian Thunnissen, waarop zij op 9 januari zal promoveren aan de Universiteit Utrecht. Thunnissen concludeert dat talent management duidelijk nog in ontwikkeling is. Dat geldt bijvoorbeeld voor het talentbeleid binnen Nederlandse universiteiten, de sector waar zij specifiek naar gekeken heeft.

Na een meer theoretische verkenning van Talent Management (TM), gaat Thunnissen in haar dissertatie in op de resultaten van een empirisch onderzoek naar het beleid dat Nederlandse universiteiten voeren om talentvolle wetenschappers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Het onderzoek laat zien dat de twee belangrijkste belanghebbenden in TM, de organisatie en de talentvolle medewerkers, een afwijkend beeld hebben van de potentiële en daadwerkelijke waarde van TM. De organisatie benadrukt en realiseert vooral rationele, economische opbrengsten zoals organisatorische flexibiliteit en de vervanging van vertrekkende hoogleraren. De talenten zelf gaan vooral voor de wetenschap en het werken in een inspirerende omgeving, maar vinden dat de organisatie zich onvoldoende inspant om hierin te voorzien. Daarnaast is er een discrepantie tussen beleid dat op centraal niveau wordt ontwikkeld en de uitvoering daarvan binnen faculteiten. Door het hiaat tussen het talentbeleid en de behoeften van de medewerkers, zien zij het beleid (en de uitvoering daarvan) als minder waardevol. Dit betekent echter niet dat zij massaal de universiteit verlaten voor een baan buiten de deur.

Marian Thunnissen is verbonden aan de Hogeschool Utrecht en buitenpromovenda van het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de  Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
17 december 2014 10:30
Einddatum en -tijd
17 december 2014 11:30
Promovendus
M. Thunnissen
Proefschrift
Talent Management in academia. An exploratory study in Dutch universities using a multi-dimensional approach