20 september 2017 van 18:30 tot 20:30

Table d'hôte over Hadrianus Relandus

Relandus
Hadrianus Relandus

Op woensdag 20 september deelt dr. Henk van Rinsum zijn fascinatie met ons voor Adriaan Reeland, oftewel Hadrianus Relandus, hoogleraar Oosterse talen in Utrecht van 1700 tot aan zijn vroegtijdige dood in 1718.  Wie was deze Hadrianus Relandus?

Begin volgend jaar op 5 februari 2018, is het 300 jaar geleden dat Relandus op jonge leeftijd overleed. Hij werd geboren in De Rijp in 1676, het jaar waarin Gisbertus Voetius overleed.  Na een opleiding op het Athenaeum Illustre in Amsterdam ging Relandus op 13-jarige leeftijd in Utrecht studeren. Hij volgde colleges Latijn en Grieks, theologie, filosofie en wis- en natuurkunde. Ook leerde hij Arabisch. Hij promoveerde in 1694 in de filosofie op de dissertatie getiteld De libertate philosophandi (Over de vrijheid van het filosoferen).

Korte tijd was hij hoogleraar in Harderwijk maar al snel kwam hij naar Utrecht waar hij van 1700 tot aan zijn dood in 1718 hoogleraar Oosters talen was. In 1708 en 1709 was hij ook rector magnificus.

Eén van zijn belangrijkste werken was De religione mohammedica dat in 1705 verscheen. Met dit boek wil Relandus een wetenschappelijk verantwoord beeld van de Islam geven. Hij wilde afrekenen met vooroordelen en valse voorstellingen over de Islam. Het boek werd bekend in heel Europa. Vertalingen ervan verschenen onder andere in het Nederlands, Engels en Frans.

Relandus was een onafhankelijk denker en een zeer veelzijdig geleerde. Zo tekende hij landkaarten van o.a. Palestina die nog steeds als zeer waarheidsgetrouw worden gezien, schreef hij ook een boek over Palestina. Hij was zeer geïnteresseerd in de talen die in Nederlands-Indië werden gesproken. Relandus onderhield een levendige correspondentie met collega’s in Nederland (o.a. Nicolaas Witsen uit Amsterdam en Gisbert Cuper uit Deventer) en daarbuiten.

Wilt u meer te weten komen over deze belangrijke Utrechtse vertegenwoordiger van de Verlichting? Meld u zich dan aan voor deze table d’hôte op woensdag 20 september. Voor de dagschotel betaalt u 15 euro.

Begindatum en -tijd
20 september 2017 18:30
Einddatum en -tijd
20 september 2017 20:30
Entree
15 euro