18 april 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie Hao Zhang

Synthesize di- and multivalent ligands to inhibit galectins and O-GlcNAc transferase.

Er zijn een aantal eiwitten die aan koolhydraten binden en die kanker kunnen veroorzaken.  Het blokkeren van deze eiwitten kan van groot belang zijn voor geneesmiddelontwikkeling maar ook voor het ophelderen van alle mogelijk rollen die de eiwitten spelen in het ziekte proces.  Galectines en ook O-GlcNAc transferase (OGT) behoren tot deze categorie. Het blokkeren hiervan is een lastige taak, vanwege de ondiepe holtes waar de koolhydraten binden die weinig houvast bieden voor kleine moleculen. Wel is het zo dat deze eiwitten anders reageren als meerdere liganden tegelijkertijd worden aangeboden in zogenaamde multivalente systemen. Door hier gebruik van te maken in het ontwerp zijn krachtige galectine inhibitoren en ook veelbelovende OGT inhibitoren ontwikkeld, die verder kunnen worden ontwikkeld voor diagnostiek, therapie en binnen de chemische biologie.  

Begindatum en -tijd
18 april 2018 12:45
Einddatum en -tijd
18 april 2018 13:45
Promovendus
H. (Hao) Zhang
Proefschrift
Inhibition of Galectins and O-GlcNAc Transferase with Di- and Multivalent Ligands
Promotor(es)
prof. dr. R.J. (Roland) Pieters