29 mei 2019 van 09:00 tot 13:00

Symposium Youth in the digital society

groep tieners op de bank met mobiele telefoons

De digitalisering van de samenleving heeft grote impact op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren. Op allerlei manieren worden niet alleen kinderen en jongeren, maar ook hun ouders en opvoeders erdoor beïnvloed. Tijdens het symposium 'Youth in the digital society' zullen Utrechtse onderzoekers van alle faculteiten proberen om focus aan te brengen en wetenschappelijke en interdisciplinaire massa te genereren rond dit veelzijdige onderzoeksthema.

Jongeren en digitalisering zijn onderdeel geworden van zowel nationale als internationale onderzoeksagenda's, zoals de onderzoeksagenda Digitale Samenleving van de VSNU, verschillende routes in de Nationale Wetenschapsagenda, de EU-strategie binnen Horizon Europa en de VN-ontwikkelingsdoelen.

Programma

José van Dijck, hoogleraar (sociale) mediastudies, zal een inleidende lezing geven. Daarna volgt een interactieve ochtend met verschillende workshops waarin wetenschappers uit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten en innovatieve projecten kunnen bedenken, bij voorkeur gekoppeld aan een van de thema's van Dynamics of Youth

Onderwerpen tijdens het symposium zijn onder meer, maar niet uitsluitend:

  • Digitaal evenwicht tussen on- en offline omgevingen
  • Digitaal leren in formele en informele omgevingen
  • Digitale rechten
  • Verslaving en interventie
  • Data-ethiek
  • Digitale (on)gelijkheid
  • Media-(on)geletterdheid

Meer details over het programma volgen binnenkort.

Aanmelding

Het bijwonen van het symposium is gratis, maar graag even vooraf aanmelden vanwege de catering: Petra van Dijk, p.m.vandijk@uu.nl.

Begindatum en -tijd
29 mei 2019 09:00
Einddatum en -tijd
29 mei 2019 13:00
Entree
Gratis
Meer informatie
Dynamics of Youth