25 november 2019 van 13:00 tot 17:00

Symposium: Vroeger was alles beter? Psychische problemen bij jongeren

Symposium Vroeger was alles beter? Psychische problemen bij jongeren

In Scandinavische landen, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is het welzijn van adolescenten de laatste jaren gedaald. Ook in Nederland zijn er dergelijke signalen, waarbij verklaringen als toegenomen schooldruk en sociale mediagebruik een rol zouden kunnen spelen. Dit symposium neemt veranderingen in het welzijn van jongeren in Nederland in de laatste 15 jaar onder de loep. Daarbij gaan we ook op zoek naar mogelijke verklaringen en risicogroepen. Zijn de veranderingen in de tijd bijvoorbeeld vergelijkbaar voor jongens en meisjes, jongeren met een lage en hoge sociaal economische status, of jongeren met en zonder een migratie achtergrond? Dit symposium wordt financieel ondersteund door ZonMw en presenteert de nieuwste onderzoeksresultaten op basis van het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) onderzoek en het Digital Youth project.

ZonMw

Wij nodigen zowel collega’s van andere onderzoeksinstituten, jeugdprofessionals, als ook geïnteresseerde ouders en jongeren uit om samen op dit onderzoek te reflecteren en ideeën uit te wisselen.

Inloop met koffie vanaf 13:00. De voertaal van deze dag is Nederlands.

Programma
13:00

Welkom door Dr. Margreet de Looze

Trends in psychische problemen onder jongeren in Nederland en de rol van toenemende schooldruk
Dr. Gonneke Stevens

Internationale trends in psychische problemen: overeenkomsten en verschillen
Dr. Alina Cosma

De rol van sociale mediagebruik in psychische problemen bij jongeren
Maartje Boer

Questions & discussion

14:45

Koffie

15:15

Psychische problemen bij jongeren: risicogroepen en verklaringen
Elisa Duinhof

Sekse, gendernormen en psychische problemen: wie loopt het meeste risico?
Ricarda Proppert

Samen psychische gezondheid verbeteren door peer education
MIND young academy

Questions & Discussion

17:00

Borrel

Begindatum en -tijd
25 november 2019 13:00
Einddatum en -tijd
25 november 2019 17:00
Entree
Gratis