Symposium ‘Voortbouwen op het wetenschappelijk werk van Ben Schueler’

tot
Ben Schueler
Foto: Raad van State, 2022

Op donderdagmiddag 29 februari 2024 wordt een symposium georganiseerd waarin het wetenschappelijk werk van Ben Schueler centraal staat. De organisatie is in handen van de VAR (Vereniging voor bestuursrecht), de Universiteit Utrecht, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Vereniging voor Bouwrecht.

Het symposium vindt plaats van 12.30-17.00 uur in de Aula van het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Ben Schueler was tot zijn volkomen onverwachte overlijden op 20 januari 2023 Staatsraad bij de Raad van State en hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, aan de Universiteit Utrecht. Vanaf de publicatie van zijn proefschrift in 1994 heeft hij in verschillende hoedanigheden zijn stempel gedrukt op de ontwikkeling van het bestuursrecht en het omgevingsrecht in Nederland. Tussen 2013 en 2017 was hij voorzitter van de VAR, de Vereniging voor bestuursrecht.

Programma

Tijdens het symposium, waarop staatsraad Gerdy Jurgens als middagvoorzitter optreedt, zullen de thema’s op het terrein van het bestuurs- en omgevingsrecht die Ben aan het hart gingen en waaraan hij met zijn wetenschappelijk werk belangrijke bijdragen heeft geleverd, worden besproken.

Ymre Schuurmans (Universiteit Leiden) neemt het algemeen bestuursrecht voor haar rekening, André Verburg (Universiteit Utrecht) de bestuursrechtelijke rechtsbescherming, Rosa Uylenburg (Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Raad van State) spreekt over het omgevingsrecht en Frank van Ommeren (Vrije Universiteit te Amsterdam) over het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Referent bij die vier verhalen zijn onder meer Marleen van Rijswick, Rianka Rijnhout (Universiteit Utrecht) en Bert Marseille (Rijksuniversiteit Groningen).

Daarnaast wordt stilgestaan bij de uiteenlopende rollen als wetenschapper, docent, begeleider van jonge onderzoekers en als bestuursrechter, waarbinnen Ben Schueler zijn invloed heeft uitgeoefend op de mensen die het bestuursrecht en omgevingsrecht beoefenen in zowel de wetenschap als de rechtspraktijk. Hierover spreken onder meer Thijs van Duffelen, Daan Korsse, Jasper van Kempen, Arnoud Klap en Jaap Polak.

Ook wordt tijdens het symposium een wetenschappelijke bundel aangeboden waarin zevenentwintig collega’s van Ben Schueler een bijdrage hebben geleverd op een van de uiteenlopende terreinen van het bestuursrecht waarbinnen Ben actief was.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Aanmelden

Graag via dit formulier vóór 1 februari.