11 december 2015 van 10:30 tot 17:00

Symposium 'Universiteit en identiteit'

 

Een kleine studie van nu is groter dan menige faculteit of zelfs universiteit in de negentiende eeuw. Paradoxaal genoeg kampen universiteiten toch met ‘onrendabele’, te weinig studenten trekkende studies zoals sommige talen. Ooit profileerden universiteiten zich met deze studies, en - na een ontwikkeling naar brede universiteiten in de 20e eeuw - wordt ook nu weer volop gesproken over de noodzaak voor universiteiten om zich te profileren. Tijdens het symposium ‘Universiteit en identiteit. Over samenwerking, concurrentie en taakverdeling tussen de Nederlandse universiteiten’ op 11 december aan de Universiteit Utrecht wordt op deze ontwikkelingen nader ingegaan.

Welke initiatieven zijn er in de loop der jaren geweest om te komen tot een taakverdeling tussen de universiteiten? Welke rol hebben de universiteiten afzonderlijk en gezamenlijk in deze ontwikkelingen gespeeld, en wat was het effect? Hebben – afgezien van de levensbeschouwelijke oorsprong van sommige – de huidige universiteiten een eigen identiteit?

Sprekers o.a.

  • Prof. dr. Klaas van Berkel (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Dr. Ab Flipse (Vrije Universiteit)
  • Dr. ing. Marcel van der Horst (Hogeschool van Amsterdam)
  • Dr. Henk van Rinsum (Universiteit Utrecht)
  • Jorrit Smit MSc (Universiteit Leiden)

Organisatie

Dit twaalfde symposium in de reeks Universiteit & Samenleving wordt georganiseerd door het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina, het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities te Utrecht en de Commissie Geschiedschrijving UvA.

Begindatum en -tijd
11 december 2015 10:30
Einddatum en -tijd
11 december 2015 17:00
Entree
Gratis