tot

Symposium Tolerantie en Verdraagzaamheid in Historisch Perspectief

Gregoriusmis, schilderij onder het tekstbord. Montage van de opnamen met infraroodreflectografie (door Ige Verslype), Jacobikerk, Utrecht. Bron: verborgenschilderij.sites.uu.nl
Gregoriusmis, schilderij onder het tekstbord. Montage van de opnamen met infraroodreflectografie (door Ige Verslype), Jacobikerk, Utrecht. Bron: verborgenschilderij.sites.uu.nl

De middag omvat twee themalezingen, discussie en de presentatie van het boek Overschilderd: van Gregoriusmis naar Bijbeltekst, De Reformatie van de Utrechtse Jacobikerk, geschreven door dr. Truus van Bueren en Corinne van Dijk MA.

Van schilderij naar tekstbord

Corinne van Dijk licht in haar lezing het onderzoek toe. Dit onderzoek begon bij het bijzondere wandbord met het Gregoriusmis-schilderij en het hier overheen geschilderd bijbelcitaat en mondde uit in een diepgaande studie naar de reformatieperiode in de Jacobikerk.

Tolerantie en verdraagzaamheid bij Hubert Duifhuis

Truus van Bueren zal spreken over 'tolerantie en verdraagzaamheid' bij de bijzondere Utrechtse reformator Hubert Duifhuis. Hij was de om zijn religieuze tolerantie bekendstaande laatste pastoor en eerste predikant van de Jacobikerk.

De lezingen worden gevolgd door discussie en de aanbieding van het eerste exemplaar. Het middagprogramma wordt omlijst met (16e-eeuwse) muziek en afgesloten met een borrel.

Prof. dr. James Kennedy
Prof. dr. James Kennedy

Referaat James Kennedy

Tijdens het avondprogramma zal prof. dr. James Kennedy een referaat houden over 'tolerantie en verdraagzaamheid anno 2017' gevolgd door debat met hem en het publiek.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171 - 3511 BP Utrecht
Entree
Gratis
Aanmelden

Wilt u uw aanwezigheid bij het middagprogramma doorgegeven via symposium2710@gmail.com

Meer informatie
Volledige programma middag en avond