19 september 2019 van 09:30 tot 16:00

Symposium Plat4m-2Bt-psittacosis: an integrated human-veterinary approach

Voor iedereen die geïnteresseerd is in psittacose, Chlamydia, “One Health”, zoönosen, dierziektebestrijding, infectieziektebestrijding en interdisciplinaire samenwerking.

Begindatum en -tijd
19 september 2019 09:30
Einddatum en -tijd
19 september 2019 16:00
Meer informatie
WUR over psittacose