13 maart 2018 van 10:15 tot 16:15

Symposium ‘Parables and Fables in the Graeco-Roman World’

Op 13 maart 2018 organiseert het NWO-onderzoeksproject Parables and the Partings of the Ways een symposium over parabels en fabels in de Grieks-Romeinse oudheid.

Het doel van het symposium is om ons begrip te verbreden van de aan elkaar verwante literaire genres van parabels, fabels en vergelijkingen in de context van de Grieks-Romeinse wereld. Deze genres, die alle gebruik maken van vergelijkingen in verhaalvorm, verschijnen zowel in vroegchristelijke en joodse (rabbijnse) literatuur, als in Grieks-Romeinse filosofische, retorische en literaire bronnen. Echter, hoewel deze teksten, hun makers, en hun oorspronkelijke hoorders deel uitmaakten van de bredere culturele context van de Grieks-Romeinse wereld, zijn zij nooit grondig bestudeerd in hun onderlinge samenhang.

In dit symposium willen wij bijdragen aan dit onderbelichte onderzoeksveld. We zullen ingaan op vragen als: met welke teksten uit de Griekse en Romeinse literatuur kunnen vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels vergeleken worden? Hoe verhouden de fabels en vergelijkingen en de wijze waarop ze gebruikt worden in de Grieks-Romeinse bronnen zich tot de parabels in de joodse en vroegchristelijke context? Welke overeenkomsten en verschillen vallen op? Was er mogelijk sprake van beïnvloeding? En tenslotte, hoe kan een vergelijking van beide groepen teksten ons begrip van die teksten verbeteren?

Een keur aan wetenschappers uit binnen- en buitenland zal tijdens dit ééndaagse symposium haar licht laten schijnen over deze vragen en voorbeelden van fabels, parabels en vergelijkingen in diverse antieke bronnen bespreken. Het volledige programma vindt u hier.

 

Begindatum en -tijd
13 maart 2018 10:15
Einddatum en -tijd
13 maart 2018 16:15
Entree
Toegang, koffie en thee en een (lichte) lunch zijn gratis.