22 september 2017 van 13:30 tot 17:30

Symposium 'One Health: verleden, heden en toekomst van zoönosen’

Geiten in geitenstal

One Health
Ziektes die van dieren op mensen kunnen overspringen (zoönosen) houden de gemoederen ook in Nederland flink bezig. Voorbeelden zijn de maatschappelijke discussies over de Q-koorts uitbraak in 2007-2010 en over de overdracht van resistente bacteriën van dier naar mens door het gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij. De One Health beweging – het integreren van humane, dierlijke en milieugezondheid in wetenschap en beleid – wordt gepropageerd als een veelbelovende oplossing. Maar kan ze deze belofte wel waarmaken? Hoe moeten we zoönosen vanuit globaal perspectief benaderen? Welke risico’s lopen we eigenlijk en hoe moeten we ze beheersen?

Reflectie en discussie
Wat zijn prangende beleidsvragen? Wie of wat bepaalt welke maatregelen we nemen als er een zoönose uitbreekt? Dit symposium reflecteert op deze vragen vanuit verschillende perspectieven: historisch, veterinair en medisch wetenschappelijk en beleidsmatig (landbouw- en volksgezondheidsbeleid). Dit naar aanleiding van de promotie van Floor Haalboom op het proefschrift Negotiating zoonoses: Dealings with infectious diseases shared by humans and livestock in the Netherlands (1898-2001).

Aan het eind van het symposium is er een forumdiscussie waaraan ook de decanen van de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht deelnemen.

Programma

13:30  Prof. Roel Coutinho (UMC Utrecht)
Opening en dagvoorzitter 
13:45 Prof. Susan Jones (University of Minnesota)
'One Health: history and challenges'
14:15 Prof. Marion Koopmans (Erasmus MC en RIVM)
'Onderzoek naar nieuwe virussen op het grensvlak van dier en mens'
14:45 Prof. Dick Heederik (Universiteit Utrecht)
'Lessen uit het One Health onderzoek: wat nu?'
15:15 Dr. Floor Haalboom (Universiteit Utrecht)
'Onderhandelen over zoönosen in Nederland (1898-2001)'                                   
15:45 Thee
16:15 Dr. Ciska Scheidel (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport)
'Zoönosen vanuit volksgezondheidsperspectief'
16:30 Dr. Elzo Kannekens (Ministerie van Economische Zaken)
'Zoönosen: beleid in veranderende wereld'                                                       
16:45        Forumdiscussie met medewerking van: 
  • de sprekers
  • prof. Wouter Dhert (Decaan Diergeneeskunde Utrecht)
  • prof. Frank Miedema (Decaan UMC Utrecht)
17:30 Borrel

 

Meer over het beleid rondom zoönosen 

Begindatum en -tijd
22 september 2017 13:30
Einddatum en -tijd
22 september 2017 17:30