15 mei 2019 van 09:30 tot 17:00

Universiteit Utrecht (UCERF) en Vrije Universiteit Amsterdam (ACFL) organiseren

Symposium naleving omgangsgregeling

Ouders houden kinderschoenen samen vast

Op 15 mei 2019 organiseren het Amsterdams Centrum voor Familie & Recht (ACFL) en het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) in Amsterdam een symposium: Problemen met naleving omgangsregeling: Is een gezamenlijke procedure een oplossing? 

Tijdens het eerste deel van dit symposium worden de resultaten van het WODC onderzoek ‘Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief’ gepresenteerd.

Tijdens het tweede deel wordt de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe gezamenlijke procedure met gezinsvertegenwoordigers vanuit het perspectief van beleid, wetenschap, rechterlijke macht, advocaat-mediator en mediator belicht. 

Opleidingspunten: advocaten kunnen 6 PO-punten bij de NOvA aanvragen voor het bijwonen van het symposium (artikel 4.4, 4e lid van de Verordening op de advocatuur)
 

Begindatum en -tijd
15 mei 2019 09:30
Einddatum en -tijd
15 mei 2019 17:00
Entree
€ 120