15 februari 2019 van 10:30 tot 17:45

Symposium Gedeelde Vroomheid Memoria: verleden, heden en toekomst

© iStockphoto.com

De Stichting Tot Gedachtenis organiseert 15 februari 2019 in samenwerking met Museum Catharijneconvent het Symposium Gedeelde Vroomheid Memoria: verleden, heden en toekomst.

Memoria verbindt het verleden met het heden en gebeurtenissen, objecten. Mensen “onsterfelijk” maken door de herinnering levend te houden. In de afgelopen twintig jaar heeft Memoria-onderzoek internationaal een hoge vlucht genomen en heeft een steeds groeiende inter- en multidisciplinair karakter gekregen, met bijdragen van (kunst)historici, sociologen, codicologen en literatuurhistorici. De impact is vergroot door de samenwerking met erfgoedinstellingen en de nadruk op het belang van “monumentenzorg” voor materieel en immaterieel erfgoed.

Bepalend voor het Memoria-onderzoek in de Nederlanden is het MeMo-project (Medieval Memoria Online), gestart en ontwikkeld door dr. Truus van Bueren (Utrecht) met een groep jonge en ondernemende onderzoekers die in staat zijn geweest de rijkdom van het Memoria-onderzoek te koppelen aan ontwikkelingen in de Digital Humanities. Een schat aan informatie is daarmee toegankelijk gemaakt voor een breed publiek binnen en buiten de universitaire en wetenschappelijke gemeenschap.

De organisatoren en sprekers van het symposium Gedeelde Vroomheid Memoria: verleden, heden en toekomst willen stil staan bij de ontwikkeling in het Memoria onderzoek en bij het belang van MeMo in een Nederlands en internationaal perspectief. Maar zijn willen bovendien reflecteren op de toekomst van MeMo en op de wijze waarop MeMo nieuwe onderzoeksvragen en benaderingen kan stimuleren en nieuwe generaties onderzoekers kan inspireren.

Programma

10.30 – 11.00 Inloop met thee en koffie

11.00 - 11.15 Welkom: Prof. dr. Dick de Boer, voorzitter Stichting Tot Gedachtenis

11.15 – 11.45 Middeleeuwse portretzerken in Nederland: iconografie en intenties, door Corinne van Dijk MA (UU), projectleider MeMo-project

11.45 – 12.15 Van Troje tot Gorinchem. MeMO, memoria en de kroniek van de heren van Arkel: Dr. Rolf de Weijert (UU)

12.15 - 12.45 Geen ruimte voor de Dood? Gedenken in middeleeuws gebrandschilderd glas: Dr. Charlotte Dikken (UU)

12.45 – 14.00 Pauze en lunch

14.00 – 14.30 Onderzoek naar Middeleeuwse Devotionele Cultuur d.m.v. van MEMO: Johanneke Uphoff (RUG)

14.30 – 15.00 Tussen Stad en Klooster: Memoria in een ruimtelijk perspectief: Sabrina Corbellini (RUG)

15.15 – 16.00 Pauze en bezoek Museum

16.00 – 17.00 Presentatie van een gebruiksfunctie van MeMO als ontsluiting van Utrechts erfgoed op het gebied van Memoria: Dr. Rolf de Weijert (UU). Aansluitend "opening" van de gebruiksfunctie door de Utrechtse wethouder van Cultuur, mw. Anke Klein

17.00 – 17.45 Borrel

Begindatum en -tijd
15 februari 2019 10:30
Einddatum en -tijd
15 februari 2019 17:45
Entree
7,50