Van 23 april 2015 10:00 tot 24 april 2015 17:30

Symposium 'Eros en liefde'

Hoofs liefdespaar, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 249v
Hoofs liefdespaar, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 249v

In een multidisciplinair symposium op 23 en 24 april staan de begrippen eros en liefde centraal. Kunstenaars en schrijvers komenaan het woord, naast theologen, filosofen, psychologen, neerlandici en literatuurwetenschappers. Het afscheidscollege van prof. dr. Johan Goud (hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst) maakt ook deel uit van het symposium.

LET OP: beide symposiumdagen zijn volgeboekt, aanmelden is niet meer mogelijk! Het is nog wel mogelijk om aanwezig te zijn bij het afscheidscollege van Johan Goud (24 april, aanvang 16.45 uur).

Volgens de filosoof Plato is ‘eros’ de manier waarop al wat sterfelijk is, zich weet te redden. Het erotisch verlangen is zo beschouwd nauw verbonden met onze wil om te leven. Het maakt bovendien de kern uit van wat we liefde noemen – in de talrijke vormen waarin deze zich manifesteert: seksueel, vriendschappelijk, sociaal, religieus, filosofisch.

23 april: ‘Maar zie, ik heb lief’ (aanmelden niet meer mogelijk!)

Locatie: Universiteitsbibliotheek - Boothzaal, Heidelberglaan 3, Utrecht (Uithof)

Eros bestaat in talloze gedaanten, ver­lan­gend, vervuld, lichamelijk, vergeestelijkt, van mogelijke en onmogelijke intenties voor­zien. Het begrip is verbonden met zo uiteenlopende literaire typen als Don Juan, Emma Bovary en Vorst Mysjkin. Maar hoe het ook nader bepaald en ge­rea­li­seerd wordt, het vormt een hoofdmotief in kunst en religie.

Sprekers o.a.: Ronald Klamer (artistiek en zakelijk leider van ‘Het toneel speelt’), Paul Moyaert (hoogleraar Filosofie, Katholieke Universiteit Leuven) en Arent Weevers (kunstenaar en theoloog).

24 april: 'Heb lief en doe wat je wilt'

Locatie: Aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

De titel van deze tweede symposiumdag is een veelgeciteerde opmerking van de wel­licht grootste christelijke denker: Augustinus van Hippo (354-430). Het is niet moeilijk zich een ge­schie­denis van de Westerse filosofie en literatuur voor te stellen waarin die ge­schie­de­nis als een langdurend commentaar op de uitspraak van Augustinus wordt gelezen: van Plato tot Hannah Arendt, van Paulus tot Karl Barth, van Sappho tot James Joyce. Op deze tweede studiedag treffen ze elkaar: de filosofen die de relatie tussen liefde en kennis onderzoeken; de theologen die de betekenis van de bijbelse uitspraak ‘God is liefde’ analyseren; de literatoren die verkenners van het intieme zijn en nieuwe talen van de liefde ontwikkelen.

Sprekers o.a.: Hans Achterhuis (emeritus-hoogleraar Filosofie aan de Technische Universiteit Twente, ‘denker des vaderlands’), Johan Goud (afscheidscollege), en schrijvers/dichters Maarten van der Graaff, Arnon Grunberg, Oek de Jong, Willem Jan Otten, Mustafa Stitou.

Begindatum en -tijd
23 april 2015 10:00
Einddatum en -tijd
24 april 2015 17:30