16 mei 2018 van 10:00 tot 17:30

Symposium en afscheidsrede Sonja de Leeuw

Prof. dr. Sonja de Leeuw
Prof. dr. Sonja de Leeuw

Op 16 mei neemt prof. dr. Sonja de Leeuw (hoogleraar Nederlandse televisiecultuur in internationale context) afscheid met een symposium en college over de waarde van en betekenisgeving aan digitaal televisie-erfgoed in Europa. Haar afscheidscollege “Navigating digital archival routes through European Television” wordt in het Engels gegeven.

Symposium

Het thema van symposium is The Many Lives of Europe’s Audiovisual Heritage. Sprekers zijn onder andere Jerome Bourdon (Tel Aviv), Andreas Fickers (Luxembourg), Pelle Snickars (Umeå) en Julia Noordegraaf (Amsterdam).

Afscheidscollege

Toen Sonja de Leeuw begon was er nog nauwelijks televisie-erfgoed gedigitaliseerd. Onderzoek richtte zich daarom vooral op de nationale televisiecultuur, terwijl er wel de behoefte was om over grenzen heen overeenkomsten en verschillen te onderzoeken tussen televisieculturen in Europa; dit vanuit de kennis dat er in Europa veel uitwisseling is geweest op het gebied van bijvoorbeeld technologie en televisiestaf. Tegelijkertijd laat dat onverlet dat televisie als medium relevant is gebleven in de constructie van nationale identiteiten.

Die spanning tussen nationaal en Europees en zelfs het globale kan nu met gedigitaliseerd televisie-erfgoed onderzocht worden. Een resultaat is het Europese televisiearchief project EUscreen, een portal waarop televisiemateriaal uit Europese landen bijeen is gebracht en van context wordt voorzien. Een centraal idee daarbij is dat televisie-erfgoed in gedigitaliseerde vorm de toegang vormt tot een digitale toekomstige Europese televisiegeschiedschrijving en idealiter zelfs tot een toekomstig Europa. Dat vraagt specifieke expertise en aandacht in onderwijs en onderzoek waarin Digital Humanities en kennis van Europa samenkomen in de studie van digitaal televisie-erfgoed.

 

Begindatum en -tijd
16 mei 2018 10:00
Einddatum en -tijd
16 mei 2018 17:30