Symposium: De terugkeer van de burger in de rechtsstaat

tot

Dit symposium wordt georganiseerd door het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging (Universiteit Utrecht), met deelname van leden van de Staatscommissie rechtsstaat, en wordt gevolgd door de oratie van prof. Jurgen Goossens met als titel ‘De terugkeer van het staatsrecht’..

Programma

9:15 – 10:00

 • Inloop met koffie (Paushuize, Balzaal)

10:00 – 10:15

 • Verwelkoming door Jurgen Goossens – hoogleraar staatsrecht (UU)
 • Opening door dagvoorzitter Janneke Gerards – hoogleraar fundamentele rechten (UU)

10:15 – 11:15

 • Plenaire panelsessie I. Responsieve rechtsstaat, burgerperspectief en democratie, met:
  • Reinier van Zutphen – Nationale ombudsman
  • Annelien de Dijn – hoogleraar moderne politieke geschiedenis (UU)
  • Mark Bovens – hoogleraar bestuurskunde (UU)
  • Marije van den Berg – adviseur democratische kwaliteit en lokaal bestuur
  • Moderator: Lukas van den Berge – universitair docent rechtstheorie (UU)

11:30 – 12:30

 • Plenaire panelsessie II. Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, met:
  • Robine de Lange-Tegelaar – president van de Rechtbank Den Haag – voorzitter landelijke Regiegroep Innovatie van de Rechtspraak
  • Marc Hertogh – lid Staatscommissie rechtsstaat – hoogleraar rechtssociologie (RUG)
  • Melanie van Zanten – promovenda bestuursrecht (UU)
  • Bert Marseille – hoogleraar bestuurskunde, i.h.b. de empirische bestudering van het bestuursrecht (RUG)
  • Moderator: Max Vetzo – promovendus staatsrecht (UU)

12:30 – 13:30

 • Lunch

13:30 – 14:30

 • Plenaire panelsessie III. Relatie overheid – burger in de algoritmische administrative state, met:
  • Fatma Çapkurt – lid Staatscommissie Rechtsstaat en promovenda bestuursrecht (LEI)
  • Esther Keymolen – hoogleraar regulering van digitale technologie (TiU)
  • Eva van Vugt – universitair docent staatsrecht (UU)
  • Ernst Hirsch Ballin – emeritus  hoogleraar (TiU en UvA) en adviserend lid WRR
  • Moderator: Charlotte van Oirsouw – promovenda staatsrecht – CHAIN project (UU)

14:30 – 15:00

 • Afsluiting door Henk Kummeling – voorzitter Staatscommissie rechtsstaat, rector magnificus en universiteitshoogleraar (UU)

15:00 – 15:30

 • Koffie

16:15 – 17:00

 • Inaugurale rede hoogleraar staatsrecht Jurgen Goossens: ‘De terugkeer van het staatsrecht’ (Aula, Academiegebouw)

17:00 – 18:30

 • Feestelijke receptie (Senaatszaal, Academiegebouw)

                  ________________

U kunt zich voor het symposium en/of de oratie aanmelden via het registratieformulier (de plaatsen zijn beperkt).

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via montaignecentrum@uu.nl of 030 253 71 25.

Flyer van het symposium
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Paushuize (Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht)
Aanmelden

Aanmelden voor het symposium en/of de oratie via het registratieformulier (de plaatsen zijn beperkt).