22 juni 2017 van 12:30 tot 17:30

Symposium: De kansen voor een Netherlands Commercial Court

In navolging van Londen, Dubai en Singapore zal binnenkort de Netherlands Commercial Court (NCC) in Amsterdam zijn deuren openen. De Netherlands Commercial Court is de Nederlandse rechtbank die gespecialiseerd is in de Engelstalige behandeling van complexe handelsgeschillen met een internationaal karakter. Maar wat brengt de komst van de NCC voor Nederland? Tijdens dit symposium wordt deze vraag belicht: De kansen voor een Netherlands Commercial Court

logo NCC
Dagprogramma
12.30 uur

Ontvangst, registratie en lunch 

13.30 uur

Welkomstwoord door de dagvoorzitter Prof. mr. dr. E. Bauw (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht)

13.35 uur

Opening door prof.mr. A.T. Ottow (decaan Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht)

13.40 uur

Waarom een Netherlands Commercial Court? mr. H.C. Naves (president rechtbank Amsterdam)

13.50 uur

De procedure bij een Netherlands Commercial Court, mr. R.A. Boon (projectleider oprichting NCC en senior rechter rechtbank Gelderland). 

14.10 uur

Netherlands Commercial Court: een mondiale plaatsbepaling, C.J.E. Brouwer (student Legal Research Master, Universiteit Utrecht)

14.30 uur

Taal in de rechtszaal, dr. S.A. Kruisinga (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht)

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

NCC bezien vanuit het perspectief van de onderneming, mr. P. Kuipers (Damsté advocaten en notarissen/oud bedrijfsjurist Unilever)

15.50 uur

NCC bezien vanuit het perspectief van de advocatuur, prof. mr. R.P.J.L. Tjittes (Barents Krans en Vrije Universiteit Amsterdam)

16.10 uur

NCC bezien vanuit het perspectief van het ondernemingsrechtmr. H. Koster (Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht)

16.30 uur

NCC bezien vanuit het perspectief van de Hoge Raad, mr. E.J. Numann (Voorzitter Civiele Kamer van de Hoge Raad)

16.50 uur

Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie

17.00 uur

Sluiting en borrel 

Begindatum en -tijd
22 juni 2017 12:30
Einddatum en -tijd
22 juni 2017 17:30
Entree
€50, inclusief lunch en borrel